Våra städer

Borlänge

Tobias Norestrand - Kommersiell Förvaltare

tobias.norestrand@dios.se

+46 10 470 97 59

Hans Johansson - Fastighetstekniker

0770-33 22 00

Jesper Gabrielli - Teknisk förvaltare

0770-33 22 00

Joel Arnberg - Energiingenjör

+46 10 470 97 60

Joel Sjönneby - Driftoptimerare

0770-33 22 00

Martina Leksell - Kommersiell förvaltare

+46 10 470 97 62

Rickard Fransson - Fastighetstekniker

0770-33 22 00

Roger Sandström - Projektledare

+46 10 470 97 55‬