08 december 2021

”Diös ska vara möjliggörare”

Vad är det alla Diösare har gemensamt, vad menar vi med modiga ledare och vad är egentligen Diös Academy? Träffa våra HR-proffs Annie och Anna och läs om hur vi attraherar och utvecklar våra talanger.

Annie Skoglund och Anna Ericson har jobbat på Diös i åtta respektive tre år och pratar båda om en lärande och målinriktad kultur där alla medarbetare delar viljan att utvecklas och utveckla affären. 

– Vi Diösare kommer från många olika bakgrunder med en gemensam syn om att vara enkla, nära och aktiva. Vi tror på människor som delar vår värdegrund och drivs av affärer. Det är det viktigaste. Om det skulle saknas någon specifik kunskap så ser vi till att utveckla den genom att vi både inspirerar och byter erfarenheter oss emellan, och via vår kompetensarena Diös Academy. Där ger vi mer strukturerade utbildningar och learnings, både digitalt och traditionellt. Vi lever efter devisen learning in the daily där var och en aktivt söker efter ny och fördjupad kunskap, säger Anna.

Förutom fokus på att utveckla och utvecklas arbetar Annie och Anna mycket med områdena modiga ledare, aktiva medarbetare och Diös som attraktiv arbetsgivare och arbetsplats.

– Våra ledare har mod och vilja att leda sina team och verksamheter och vi har gjort en stor satsning på ledarutbildningar de senaste åren. Närvaron i ledarskapet blir extra viktigt i den flexibla miljö vi befinner oss i. Även tilliten är viktig. Detta jobbar vi upp tillsammans med teamen. Allt växlades ju upp gånger 100 under covid-pandemin och för oss har det fungerat bra, säger Annie.

 

Vi är ju här för att skapa Sveriges mest inspirerande städer. För att göra det behövs kreativa möten och starka team, vi tror verkligen på detta och att vi då också behöver ses. Därför har vi skapat en kontorsmiljö som bjuder in till kreativitet och affärsfokus. Samtidigt som vi är öppna för flexibilitet. Det är viktigt att kunna få ihop worklife balance för individen och att det ska fungera för teamet och arbetsuppgifterna, säger Anna

–  Diös ska vara möjliggörare! Vi ska skapa Sveriges mest inspirerande städer, och vill därför bidra till sätt för nya affärer. Det kräver att medarbetare känner sig trygga, vågar testa och vågar misslyckas. Där blir tillit och tilltro också så viktigt. Vi ska leva utifrån vår värdegrund – vi ska vara enkla, nära, aktiva, fortsätter hon.

Våra aktiva medarbetare ska ha förmågan och viljan att utvecklas och att bygga relationer. Vi vågar utmana befintliga arbetssätt och det finns ständigt en nyfikenhet och vilja att utveckla vår affär. Annie och Anna berättar att de åker ut på en turné i våra tio städer för att jobba ännu mer med starka team och för att prata självledarskap. 

Vi ska ha så tydliga uppdrag att var och en av oss tar ansvar för och driver sin egen och bolagets utveckling. Ingen ska springa ensam, men alla ska veta sitt syfte och vårt gemensamma mål. I det ska man kunna driva sig själv, sin utveckling och sina frågor, säger Annie.

Diös har också blivit en riktig studentfavorit och tar varje år emot flera studenter för olika typer av praktik. Annie och Anna tror att vi fått så gott rykte hos studenterna för att vi är öppna och att vi verkligen inkluderar dem under praktikperioden. Vi ger mandat och involverar dem i verksamheten.

– Vi måste jacka i de utbildningar som finns för att säkerställa kommande kompetensbehov. Och bland vissa grupper behöver vi ta ett aktivt ansvar på vår marknad och jobba mot utbildningar redan på grundskolenivå. Vårt engagemang i studenter har också visat sig vara en riktig win-win då många av våra tidigare praktikanter sedan har fått jobb hos oss, säger Annie.

 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng