11 februari 2020

Diös förvärvar ytterligare fastigheter i Skellefteå

Diös köper ytterligare två fastigheter i centrala Skellefteå, som kompletterar de fastigheter i samma kvarter, som bolaget köpte under hösten 2019. Med detta förvärv stärker vi vår position och närvaro än mer i centrala Skellefteå. Fastighetsvärdet uppgår till 38 mkr och den totala uthyrningsbara ytan omfattar cirka 3 000 kvadratmeter. Säljare är Nordvestor AB och tillträde sker under andra kvartalet 2020.

Fastigheterna som vi förvärvar, innehåller till största delen bostäder, men även kontor. Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under andra kvartalet 2020.

– Vi ser stora möjligheter till ökad tillväxt med den utveckling som sker i Skellefteå, där fler människor är på väg att flytta in, befintliga företag kan växa och nya kan etablera sig. De fastigheter vi nu köper stärker det kvarter vi redan har närvaro i och ger oss ännu bättre möjligheter att fortsätta bidra till utvecklingen i Skellefteå, säger Lars-Göran Dahl, fastighets- och affärsutvecklingschef, Diös.

– Från Nordvestors sida är vi mycket glada över affären med Diös. De är en långsiktig och ansvarstagande fastighetsägare och som på senare år blivit en betydande aktör i Skellefteå. Vi ser det mycket positivt att Diös utökar sin närvaro i Skellefteå och därmed bidrar till fortsatt utveckling av staden. Just nu arbetar vi på Nordvestor med att utveckla kvarteret runt om Citykompaniet. Det är i dag en populär och väl fungerande handelsplats, och nu tar vi nästa steg i områdets utveckling genom att bygga ett parkeringshus. Därefter planerar vi för nya kontor och bostäder samt ytterligare kommersiella lokaler för handel och lokal service. Försäljningen stärker vår finansiella ställning och möjliggör fortsatta investeringar i ett växande Skellefteå, säger Pär Nordlund, vd, Nordvestor Fastigheter AB.