Våra städer

Sundsvall

Susanna Johansson - Kommersiell uthyrare

susanna.johansson@dios.se

+46 10 470 96 64

Anna Dahlgren - Affärschef

anna.dahlgren@dios.se

+46 10 470 96 57

André Westergren - Säkerhetschef

andre.westergren@dios.se

+46 10 470 96 63

Marcus Jansson - Driftoptimerare

marcus.jansson@dios.se

+46 10 470 96 51

Helen Osseén - Affärskoordinator & kommersiell förvaltare

0770-33 22 00

Johan Nordin - Kommersiell förvaltare

+46 10 470 96 53

Maryanne Karlsson - Kommersiell förvaltare

+46 10 470 96 52

Henrik von Essen - Projektledare

henrik.von.essen@dios.se

+46 10 470 96 60