UMEÅ

Ersboda

Handel, företag och boende
Ersbodas handelsområde, även kallat Stora-Birk, är Umeås mest besökta område för såväl detalj- som sällanköpshandel. Här finns allt från bygghandel till den lilla kiosken. Stadsdelen är till stora delar uppbyggt från 70-talet och framåt och här finns stora bostadsområden. Handel- kontor eller industri, på Ersboda finns allt!  

Kommunikationer och serviceutbud
På Ersboda har du nära till affärer och service. Det finns välsorterade livsmedelsbutiker, apotek, hälsocentral, gym, förskolor och skolor. Med enkelhet når man även Mariedals handelsområde som är en del av Stora Birk. Kommunikationsmässigt når du Ersboda via ett flertal busslinjer, även bilburet. Ersboda ansluts norrifrån via E4:an och via ringleden till E12:an.

Träffa vårt team

David Nygren - Uthyrare

david.nygren@dios.se

+46 10 470 98 55

Anders Mauree - Fastighetstekniker

0770-33 22 00

Bengt Nordmark - Teknisk förvaltningsansvarig

bengt.nordmark@dios.se

+46 10 470 98 60

Läs mer om teamet här