Våra städer

Umeå

David Nygren - Uthyrare

david.nygren@dios.se

+46 10 470 98 55

Anders Mauree - Fastighetstekniker

0770-33 22 00

Bengt Nordmark - Teknisk förvaltningsansvarig

bengt.nordmark@dios.se

+46 10 470 98 60

Eirik Pedersen - Energiingenjör

+46 10 470 98 58

Göran Fonzén - Affärschef Umeå

goran.fonzen@dios.se

+46 10 470 98 50

Jessica Danielsson - Fastighetstekniker

0770 33 22 00

Joakim Haapalainen - Projektledare

+46 10 470 98 54

Johanna Anderhed - Konsult

johanna.anderhed@dios.se

+46 10 470 98 76

Johannes Elofsson - Fastighetstekniker

0770-33 22 00

Jörgen Johansson - Kommersiell Förvaltare

jorgen.johansson@dios.se

+46 10 470 98 51

Maria Kolterud - Kommersiell Förvaltare

Maria.Kolterud@dios.se

+46 10 470 98 59

Matilda Fredriksson - Affärskoordinator/Uthyrare

info@dios.se

0770 33 22 00

Simon Holmström - Fastighetstekniker

0770-33 22 00

Stefan Karlsson - Fastighetstekniker

0770-33 22 00