25 november 2021

Rapport: Framtidens kontor i mellanstora svenska städer

Efterfrågan på moderna och varumärkesstärkande kontor i rätt lägen ökar i mellanstora städer i norra Sverige, där digitaliserade arbetssätt, rätt förutsättningar för en högkvalitativ fritid och kortare pendlingstider är några av framgångsfaktorerna. Det visar rapporten ”Framtidens kontor i mellanstora svenska städer” som vi tagit fram tillsammans med Sweco Architects. Syftet är att kartlägga utformningen av framtidens kontor på en marknad som i allt högre grad attraherar högutbildad kompetens och fler företagsetableringar.

Högre krav på tekniska förutsättningar, trygghet och hållbara aspekter
Rapporten visar bland annat att framtidens kontor ställer allt högre krav på smarta tekniska förutsättningar, trygghet och en miljö som möjliggör olika arbetssätt. Attraktiviteten förstärks av fastighetens hållbara förutsättningar; lokalerna ska exempelvis vara miljöcertifierade, tillhandahålla förnyelsebar grön energi och erbjuda smarta mobilitetslösningar som underlättar hållbara transportval. Kontorets roll som nod för varumärket och mötesplats för internt och externt relationsskapande är fortsatt stark. Mycket pekar även på att platsen och sammanhanget utgör en viktig framgångsfaktor när det kommer till hur välmående kontoret och verksamheten är.

 –  Sveriges ögon är riktade mot norra Sverige och våra tillväxtstäder. Det vi ser är den senaste tidens ökade efterfrågan på varumärkesstärkande kontor. Det stärker vårt erbjudande och vår ambition är alltid att ligga steget före för att kunna tillgodose nya behov och fortsätta bidra till att stärka attraktionskraften i våra städer, säger Andreas Eriksson, ansvarig nya affärer, Diös.  

Klicka på bilden för att läsa rapporten i sin helhet 👇

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng