Case
03 apr 2018

Arbetsförmedlingens nya moderna kontor i östersund

Det ligger fortfarande kvar ballonger i entrén från invigningen när vi kommer in på till Arbetsförmedlingens nya kontor i Östersund. Flytten har gått smidigt och även om det gått kort tid sedan de flyttade in i de nya lokalerna, så verkar det inte ha stoppad dem i arbetet.

Vi möts av en samling personer som har ett möte på en av de nya ”spontana mötesplatserna” strax innanför entrén. Det är en av de lösningar som är genomförda för att skapa mer kreativitet och kortare mötestider.

Här på kontoret sitter det 67 personer som jobbar med nationell handläggning. Just denna inriktning finns det endast en av inom hela Arbetsförmedlingen.

Frida Biller, som är enhetschef på Arbetsförmedlingen i Östersund, hade redan från början en klar idé om att hon ville skapa en annorlunda arbetsplats än vad många av de anställda är vana vid - ”Det finns idag en norm för hur en arbetsplats inom statlig verksamhet ska se ut. Oftast är det vita väggar, raka kontorslandskap och ganska så oinspirerande. Jag ville komma så lång bort från det som möjligt! ”.


Starka färger som inspirerar, inredning för att hålla ljudnivån nere, naturliga material som till exempel trä och olika typer av mötesytor är inriktningen på det nya kontoret.

Tidigare var avdelningen uppdelad på två kontor, vilket självklart ledde till vissa svårigheter. -”Kontoren vi satt på innan var verkligen inte optimala för våra team. Lokalerna var alldeles för små och det blev så mycket svårare att jobba då allt ljud blev så påtagligt. 

Tillsammans med arkitekter från Krook & Tjäder utvecklade vi på Diös ett koncept baserat på de olika önskemålen från Frida och hennes team. Slutresultatet blev ett kontorslandskap kombinerat med funktioner från en aktivitetsbaserad miljö, där spontana möten och inspirerande omgivningar bidrar till en bättre vardag på jobbet.

Btv: Alla mötesrum har sina egna specifika klimat. På så sätt sparas energi och det skapas en trivsam och justerbar arbetsmiljö.

Bth: I det nya kontoret sitter det nu heltäckande matta för att hålla ljudnivån nere. De anställda bestämde redan innan inflyttning att ha en innerskopolicy för att hålla kontoret fräscht. 

Slutresultatet blev ett kontorslandskap kombinerat med funktioner från en aktivitetsbaserad miljö, där spontana möten och inspirerande omgivningar bidrar till en bättre vardag på jobbet.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng