18 mar 2020

Årsstämma 2020

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas till ordinarie årsstämma, tisdagen den 16 juni 2020, kl. 13.00. Mot bakgrund av risken för spridning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras så att aktieägare i möjligaste mån kan utöva sin rösträtt genom poströstning eller via ombud.

Information med anledning av coronaviruset:

I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa är Diös målsättning att hålla en kort och effektiv årsstämma samt vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Styrelsen har beslutat möjliggöra för aktieägarna att utöva sin rösträtt via poströstning, samt upplyser om möjligheten att utöva sin rösträtt via ombud finns. Mot bakgrund av risken för spridning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter om undvikande av sammankomster uppmanar därför Styrelsen att aktieägare i möjligaste mån nyttjar dessa möjligheter.

Mer information om årsstämman

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng