18 mar 2020

Årsstämma 2020 - nytt datum 16 juni

Under rådande läge och med hänsyn till spridningsrisker och påföljande ekonomiska konsekvenser av Coronapandemin har Diös styrelse beslutat att skjuta fram årsstämman 2020 som skulle hållits den 2 april. Genom detta bidrar bolaget till att minska risken för ytterligare smittspridning i samhället samt har möjlighet att göra en bättre bedömning av de ekonomiska effekterna av pandemin och därmed agera i bolagets och aktieägarnas bästa intresse.

Diös avser att hålla årsstämma tisdagen den 16 juni 2020. Förhoppningen är att stämman då kan arrangeras med lägre risk för aktieägares, medarbetares och andra intressenters hälsa och välbefinnande.

Diös ekonomiska ställning är stark, både avseende kapital och likviditet. Under första kvartalet har refinansiering genomförts av 85 procent av årets skuldförfall, motsvarande 5,1 mdr.

Diös återkommer med kallelse till årsstämman senast den 19 maj.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng