Årsstämma

Årsstämman, som hålls en gång om året, är det högsta beslutande organen i Diös Fastigheter AB. På årsstämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelse fram för det senaste räkenskapsåret och det är därefter stämmans uppgift att besluta om fastställandet.

Stämman tar ställning till styrelsens förslag till disposition av vinst eller behandlande av förlust och tar också ställning till ansvarsfrihet för sittande styrelse och verkställande direktör och utser en ny framtida styrelse för bolaget.

Diös Fastigheter håller normalt årsstämma under april månad varje år.


ÅRSSTÄMMA 2020

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas till årsstämma, tisdagen den 16 juni 2020, kl. 13.00 på Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund.

Mer information


ARKIV

 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng