Årsstämma

Årsstämman, som hålls en gång om året, är det högsta beslutande organen i Diös Fastigheter AB. På årsstämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelse fram för det senaste räkenskapsåret och det är därefter stämmans uppgift att besluta om fastställandet.

Stämman tar ställning till styrelsens förslag till disposition av vinst eller behandlande av förlust och tar också ställning till ansvarsfrihet för sittande styrelse och verkställande direktör och utser en ny framtida styrelse för bolaget.

Diös Fastigheter håller årsstämma under april månad varje år.


ÅRSSTÄMMA 2020

Nytt datum för Diös Fastigheters AB (publ) årsstämma 2020. 
Årsstämman kommer gå av stapeln den 16 juni 2020. 

Mer information


ARKIV

2019
2018

2017

2016

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng