07 maj 2018

Wasa-huset i GÄVLE blir MODERNT BOENDE I CENTRUM

Måndag den 7 maj påbörjar vi utvecklingen av Wasa-huset i centrala Gävle. Fastigheten innehåller cirka 60 lägenheter och radhus som nu ska utvecklas till att bli attraktivt boende med moderniserade allmänytor, en helt ny innergård och närhet till ett utvecklat serviceutbud.

Projektet som helhet kommer att stå klart under våren 2020. I fas ett, med start nästa vecka, kommer fastighetens glastak att bytas ut, vilket beräknas vara klart i månadsskiftet oktober/november. I juni planeras att påbörja uppgraderingen av boendet och först ut är radhusen. Efter det fortsätter vi utvecklingen av Wasa-huset med att modernisera allmänytor och att göra innergården mer attraktiv.

Det här projektet är ett i ledet av stadsutvecklingsplaner för Gävle där modernt boende i centrum är högt efterfrågat från både hyresgäster och marknaden i stort.

- Äntligen är vi igång med det vi anser blir en jätteviktig del av Gävles stadsutveckling. Ett modernt och attraktivt boende i centrum med närhet till all service. Nu ser vi fram emot projektstart som sker redan på måndag, säger Jennie Järverud, affärschef, Diös Gävle.

- Det känns riktigt bra att påbörja utvecklingen av Wasa-huset och därmed bidra till utvecklingen av Gävle. Vi vill kunna erbjuda bra boende och moderna lägenheter i centrum. Just nu pågår nya företags- och myndighetsetableringar och vi hoppas kunna möta en del av efterfrågan på centralt boende, säger Linn Westelius, förvaltare, Diös Gävle.

- Äntligen är vi igång med det vi anser blir en jätteviktig del av Gävles stadsutveckling. Ett modernt och attraktivt boende i centrum med närhet till all service. Nu ser vi fram emot projektstart som sker redan på måndag, säger Jennie Järverud, affärschef, Diös Gävle.