15 maj 2020

Våra utvecklingsplaner för kvarter Vale i centrala Umeå

Ett nytt stadskvarter, intill Vasaplan, med både bostäder och kontor är del av våra utvecklingsplaner för centrala Umeå. Det nya kvarteret utgör en del av Umeå kommuns fördjupade översiktsplan för ett utvecklat och förtätat centrum med fler bostäder och ett blandat innehåll. Idag påbörjas samrådet för det framtagna förslaget.

Centrala Umeå är under stor utveckling med fler bostäder, kontor och servicetjänster, vilket det nya kvarteret Vale kommer att innehålla. Vi har under lång tid tittat på en utökad byggrätt för att kunna tillskapa både moderna lägenheter, attraktiva kontor och kommersiella lokaler med hög kvalitet i centrum.

- Vi vill fortsätta att vara med och skapa förutsättningar för Umeås utveckling och vi är övertygade om att kvarteret Vale kommer att bidra till en attraktiv stadskärna. Nu ser vi fram emot att komma vidare i processen och kommande samråd tillsammans med kommunen. Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer och där vill vi vara med, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng