Brand New etablerar pop up-koncept i Bergströms galleria i Falun

Med en bred variation av varumärken och produkter öppnar pop up-aktören Brand New ett nytt koncept i fastighetsägaren Diös lokaler i Bergströms galleria. Målet är att förena den webbaserade och fysiska handeln och attrahera nya målgrupper till gallerian. Pop up-butiken ger möjlighet till ny typ av shoppingupplevelser genom kvällsevent, liveshopping och live streaming från sociala medier under en tremånadersperiod som inleds i november.

Brand New är ett nytt koncept som grundats av designern och entreprenören Therese Maviele. Idén bakom satsningen är att möta den digitala utvecklingen genom att ta den onlinebaserade shoppingupplevelsen ut i verkligheten. Pop up-butiken i Bergströms galleria är ett pilotprojekt som löper under tre månader, med ambitionen att kunna förlänga avtalet.

  Med Brand New’s utbud stärker vi flödet i gallerian och tillför en energiinjektion i det befintliga butiksstråket. Vi välkomnar kreativa lösningar som tillåter nya varumärken att testa marknaden och ser mycket fram emot ett spännande samarbete med Therese och Brand New, säger Stefan Carlsson, uthyrare, Diös.

Jag har valt att fokusera på att förena olika kreativa branscher och skapa ett levande helhetskoncept som även välkomnar lokala samarbeten. Produkterna i butiken utgör till största del visningsexemplar som går att köpa online men även viss försäljning direkt i butik förekommer. Detta är kort och gott en mötesplats för shopping och en marknadsföringsplattform inte bara för varumärken med produkter utan även för frilansande kreatörer som designers, konstnärer och fotografer etc. Min förhoppning med detta koncept är också att antalet returer på sikt ska kunna minskas genom att kunden ges möjlighet att testa och känna på produkten innan köp. Diös har varit ett bra bollplank i processen och jag har länge haft ögonen på ett nedslag i Falun, säger Therese Maviele, grundare, Brand New.   

För ytterligare information kontakta gärna:

Stefan Carlsson, uthyrare, Diös.
Telefon: 010-470 97 52
E-post: stefan.carlsson@dios.se

Therese Maviele, grundare, Brand New.   
Telefon: 072-198 32 88
E-post: maviele.therese@gmail.com

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng