Ny kontorsfastighet i expansiva Luleå Science Park

Människor, kunskap och kreativitet gör Luleå Science Park till en unik mötesplats med tydlig teknik- och IT-profil som bas. För att bidra till ökad attraktivitet och utveckling har vi tillskapat en modern kontorsfastighet om 5000 kvadratmeter. Nyproduktionen inrymmer kontor och lokaler anpassade för framtidens arbetssätt samt gott om öppna ytor och funktionella mötesplatser. Här har bland andra Pensionsmyndigheten sin utgångspunkt.

Det attraktiva området kring Luleå Science Park är under stor expansion med planer för företagsetableringar, urban service och bostäder. Vår nya fastighet kompletterar vårt befintliga bestånd och skapar förutsättningar för tillväxt genom att möjliggöra för fler att ta plats i området.

 Byggnaden miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Very Good och Pensionsmyndigheten har tecknat ett grönt hyresavtal.


 

Nyhetsbrev

När projektet startat kommer vi löpande informera om utvecklingen genom regelbundna nyhetsbrev. 
Byggnationen är slutförd – tack för ditt tålamod! 
Nyhetsbrev april 2022
Nyhetsbrev december 2021
Nyhetsbrev oktober 2021
Nyhetsbrev september 2021

Snabbfakta

Vad: En helt ny kontorsfastighet om 5000 kvm som kommer inrymma kontor anpassade efter moderna och flexibla arbetssätt samt funktionella mötesplatser.
Varför: För att möjliggöra för fler företag och organisationer att ta plats i det expansiva området och bidra till utvecklingen av Luleå som stad. 
Byggherre: Diös 
Totalentreprenör: Nåiden Bygg AB
Arkitekt: MAF Arkitekter
Miljö: BREEAM-SE Very Good
Byggstart: Augusti 2021
Tillträde: 2023
Pressmeddelande: Klicka här.