Arbetsplatsstrategin visar vägen fram

En arbetsplatsstrategi fungerar som en viktig kompass för att utforma arbetsplatsen efter verksamhetens behov. Medveten och strategisk utformning av det fysiska kontoret skapar samspel mellan platsen, människan och tekniken. Det ger rätt förutsättningar för de anställda att nå sin fulla potential, och ökar verksamhetens möjligheter att nå sina långsiktiga mål. Låt oss hjälpa dig att hitta rätt riktning framåt!

Varför är det viktigt?

En bra kontorsmiljö ska bidra till trivsel, hög energi, samarbete och interaktion mellan människor. Kontoret går i större utsträckning från att vara endast en arbetsplats till att bli mer av en mötesplats och arena för kreativitet, gemenskap och erfarenhetsutbyte mellan kollegor och andra. En arbetsplatsstrategi bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart kontor där utveckling och förändring kan ske utan att det behöver byggas om. Fördelarna med en genomarbetad arbetsplatsstrategi – och således ett riktigt vasst kontor –
är många. 

Vikten av det fysiska mötet
Mötet mellan människor står i fokus när vi idag utformar våra kontor. Det har också visat sig vara en av de allra viktigaste fördelarna när det kommer till varför människor föredrar arbete på kontoret framför andra platser. I det moderna kontoret finns det gott om utrymme för både det planerade och spontana mötet. 

Ett attraktivt arbetsgivarvarumärke
Ett attraktivt kontor utgör en viktig konkurrensfördel i jakten på ny talang. En flexibel och stimulerande arbetsplats får dina befintliga medarbetare att stanna kvar längre, och kan vara avgörande för att locka ny kompetens.     

En stärkt företagskultur
Småpratet vid kaffemaskinen, erfarenhetsutbytet mellan skrivbordsplatserna och kunskapsöverföringen i mötesrummet. Det är i det fysiska mötet på kontoret största delen av företagskulturen byggs. En stark företagskultur bidrar till bättre samarbete mellan kollegor och mer motiverade medarbetare.

Tips! Så här skapar du en arbetsplatsstrategi

För att du ska komma igång med din arbetsplatsstrategi har vår affärsutvecklare och arbetsplatsstrateg Therese Borssén samlat sina bästa tips. Önskar du mer vägledning? Kontakta Therese genom att klicka här.

  1. Ha medarbetaren och affären i fokus. En arbetsplatsstrategi ska ge svar på hur organisationen bör arbeta tillsammans för att nå sina mål. Hur ska dom fysiska miljöerna vara utformade och vilka digitala verktyg stödjer arbetet på bästa sätt?

  2. Vad behöver ni? Det optimala kontoret kommer inte med en universallösning. Varje organisation måste se över sin verksamhet och ställa sig frågorna; hur jobbar vi idag, vilka utmaningar/möjligheter har vi framåt, vad är syftet med vår arbetsplats och hur ska vi arbeta för att nå våra mål på bästa sätt?

  3. Var långsiktig och tänk hållbart. Hur kommer företaget att utvecklas kommande år? Vilka behov finns om ett år, eller om fem år? Genom att skapa en mångfacetterad arbetsplats med möjlighet att med enkla medel utveckla arbetsplatsen gör kontoret långsiktigt ut både ett hållbarhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv.


Går ni i flyttankar? Vi pratar gärna kontor med dig! Kontakta:

Therese Borssén, affärsutvecklare och arbetsplatsstrateg
Therese.borssen@dios.se
010-470 95 82

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng