Kontoret och den urbana services samspel

Vad som utgör ett så kallat A-läge varierar utifrån personer eller företags specifika mål och preferenser. Generellt kan man säga att det ofta är lokalen eller huset i förhållande till sin omgivning vi menar när vi pratar om vad som utgör ett riktigt bra läge. För majoriteten av våra kontorshyresgäster är kringliggande service, så som restauranger, butiker, caféer och gym, sådant som premieras i valet av läge. För hyresgäster verksamma inom serviceskrået är det attraktivt att finnas i nära anslutning till stora kontorsetableringar – det är ju de som under rasterna och efter jobbet äter, shoppar, tränar eller på andra sätt nyttjar utbudet. I samspelet mellan kontoret och den urbana servicen skapas synergier som bidrar till en mer levande och attraktiv stad.

Ur ett stadsutvecklingsperspektiv uppstår synergieffekter på flera plan. För att tydliggöra vad vi menar har vi delat upp det i tre kategorier: ekonomisk tillväxt & lokal utveckling, gemenskap och hållbar stadsutveckling.

Ekonomisk tillväxt & lokal utvecklingKontoret och den urbana servicens samspel stimulerar stadens tillväxt. Om vi tar våra hyresgäster inom handel som exempel vill de nästan alltid vara en del av en mångsidig och attraktiv serviceomgivning. En förutsättning för att skapa en sådan omgivning är att det finns ett flöde av människor som tar del av utbudet – kontorsarbetare, till exempel. Där människor är, vill människor vara – och samma princip går att applicera på butiker.

 

Gemenskap. Att kunna relatera till en plats skapar en känsla av samhörighet och gemenskap. Oftast fastnar vi för en plats för att den möjliggör den livsstil vi eftersträvar, och där vi möter människor och företag som delar våra intressen och värderingar. Vår hyresgäst House Be har en av sina coworking-enheter i Shopping galleria i Luleå och menar att det är kombinationen av högkvalitativa arbetsplatser och de mervärden platsen erbjuder som gör attderas medlemmar
trivs så bra. 
 

Hållbar stadsutvecklingEtt samspel mellan kontoret och den urbana servicen främjar ekonomiska, miljömässiga och sociala värden, till exempel:  

  • Bidrar det till ett flöde av människor som rör sig i staden eller området under större delen av dygnet – en viktig beståndsdel i en trygg och levande stad.  

  • Kan effekten bli en förbättring av den lokala infrastrukturen. Detta eftersom aktörer som drivs av starka flöden gärna vill finnas i direkt anslutning till exempelvis en stor kontorsetablering.  

  • Kan det också leda till att vi minskar transportrelaterade utsläpp. När vi stöttar lokala företag och entreprenörer minskar vi beroendet av långa leveranskedjor. 

 

 

I en värld där hybrida arbetssätt blir allt vanligare blir samspelet mellan kontoret och den urbana servicen ännu viktigare. För kontorsarbetare skapar synergierna värden bortom själva arbetsplatsen och gör att människor i större utsträckning väljer att arbeta från kontoret. Likt ett eget ekosystem ger båda segmenten näring till varandra, med en dynamisk och livskraftig stadsmiljö som resultat.