Framtidens kontor i Borlänge: Trafikverket

Med framtidens smarta kontor som drivkraft har vi skapat Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge. En spektakulär utveckling genom en stor dos återbruk har inte bara resulterat i helt nya förutsättningar för myndigheten – utan även till att Borlänge kan stoltsera med ett nytt landmärke.

Nyproduktionen utgörs av ellipsen – en 385 meter lång oval som består av massivträ och stora glaspartier. Den unika formen i kombination med materialvalet har ställt höga krav på kompetens, närvaro och samarbetsförmåga, vilket har lett till ett mycket framgångsrikt resultat. Ellipsen, som har hög takhöjd med generösa fönster, utgör ett kommunikationsstråk som skapar en närhet till alla byggnader både visuellt och fysiskt, och blir en tydlig yta för rörelse och spontana möten under arbetsdagen.

Våra nyhetsbrev

Under projektets gång skickade vi ut regelbundna nyhetsbrev där vi uppdaterade om vad som hände på byggarbetsplatsen. Dessa kan du ta del av genom att klicka på länkarna nedan. 

Nyhetsbrev juni 2022
Nyhetsbrev september 2021

Nyhetsbrev juni 2021

Nyhetsbrev april 2021

Nyhetsbrev september 2020
Nyhetsbrev juni 2020


 

 

Snabbfakta

 • Nybyggnadsyta: ca 2 500 kvm
 • Ombyggnadsyta: ca 30 000 kvm (från bl.a. cellkontor till aktivitetsbaserad yta)
 • Miljöcertifiering: BREEAM-In Use Very Good (certifiering 2023)
 • Materialval:
  -Att utveckla de befintliga byggnaderna med ellipsen ger endast ca 8% av klimatpåverkan jämfört med om vi skulle nyproducerat motsvarande yta
  -Att använda KL-trästomme samt ett antal aktiva materialval i ellipsen har resulterat i ca 50% lägre klimatpåverkan jämfört med betongstomme och mer traditionella val
 • Solcellsanläggning: klar 2023. Kommer att producera ca 120 000 kWh/år
 • Kyla: Fjärrkyla
 • Entreprenadform: totalentreprenad med samverkan, tillsammans med ByggPartner
 • Arkitekt: Krook & Tjäder