Huvudkontoret

Vi är angelägna om att du snabbt ska komma i kontakt med oss. Du kan nå oss via vår kundservice, telefon 0770 - 33 22 00.

För att nå oss via email, använd namn.efternamn@dios.se

Huvudkontoret

Diös Fastigheter
Hamngatan 14
831 22 Östersund

 

 

André Westergren Säkerhetschef Direkt: +46 10 470 96 63
Adam Ekberg Ekonom Direkt: +46 10 470 95 44
Anders Taflin Projektansvarig Direkt: +46 10 470 95 17
Andreas Stattin Berg Finansansvarig Direkt: +46 10 470 95 07‬
Andreas Westman Projektledare Direkt: +46 10 470 98 77
Anna Ericson HR-ansvarig Direkt: +46 10 470 95 76
Anna-Carin Larsson Redovisningscontroller Direkt: +46 10 470 95 41
Annie Franzon Transaktionschef Direkt: +46 10 470 95 08‬
Annie Skoglund HR-chef Direkt: +46 10 470 95 71‬
Annika Göransson Ekonom Direkt: 0770 33 22 00
Bengt Eveby Affärsutvecklare Direkt: +46 10 470 96 02
Emelie Stålberg Redovisningscontroller Direkt: +46 10 47 09 522
Gustav Skarberg Affärsjurist Direkt: +46 10 470 95 40‬
Hanna Gustafsson Ekonomichef Direkt: +46 10 470 95 24
Helen Rådström Kundservice Direkt: 0770-33 22 00
Helena Engelbrecht (föräldraledig) Kommunikatör Direkt: +46 10 470 95 11
Henrik Sjöstrand Transaktionsansvarig Direkt: +46 10 470 96 05
Joanna Lundstam Fastighetscontroller Direkt: +46 10 470 95 29‬
Johan Dernmar IR-chef Direkt: +46 10 470 95 20
Johanna Olofsson Hållbarhetschef Direkt: +46 10 470 95 64‬
Julia Flink Hållbarhetsspecialist Direkt: +46 10 470 95 62
Karin Sundin Fastighetscontroller Direkt: +46 10 470 95 38
Lars Norrman Fastighetscontroller Direkt: +46 10 470 95 39
Lars Winter Projektcontroller Direkt: +46 10 470 95 19
Linda Hovdeby Ekonom Direkt: +46 10 470 95 75
Linn Petrusson Kundservice Direkt: 0770-332200
Linnéa Lord Hållbarhetscontroller Direkt: 0770-33 22 00
Maja Karlsson Redovisningsekonom Direkt:
Malin Jakobsson Ekonom Direkt: 0770-33 22 00
Maria Nyman Ledningskoordinator Direkt: +46 10 470 95 73‬
Marie Welin Kundservice Direkt: 0770 33 22 00
Martin Boman Affärsutvecklare Direkt: +46 10 470 96 09
Mats Eriksson Projektchef Direkt: +46 10 470 95 13‬
Mia Forsgren Kommunikations- och digitaliseringschef Direkt: +46 70 324 40 00‬
Mia Peterson Redovisningsekonom Direkt: +46 10 470 95 36
Nico Christensen IT-projektledare Direkt: +46 10 470 95 10
Olof Johansson Klang Projektledare Direkt: +46 10 470 95 14
Olof Moen Systemsamordnare Direkt: 46+10 470 95 12
Oskar Brugge Ekonomiassistent Direkt: +46 10 470 95 46
Per Mettävainio Projektledare Direkt: 010-470 98 09
Rebecca Andersson Innehållsansvarig Direkt: +46 10 470 96 65
Rolf Larsson Ekonomi- och finanschef Direkt: +46 10 470 95 03
Saga Zetterström Ekonomiassistent Direkt: 0770-33 22 00
Samson Getu Redovisningsekonom Direkt: +46 10 470 95 33‬
Sandra Nässén Affärscontroller Direkt: +46 10 470 95 31‬
Sandra Olofsson Redovisningscontroller Direkt: 0770-33 22 00
Sandrina Zetterström Affärsutvecklare Direkt: +46 10 470 95 81
Sanna Peterson Hallberg Affärsutvecklare Direkt: +46 10 470 96 39
Sissel Westlund Ekonomiassistent Direkt: +46 10 470 95 45
Sofie Stark Fastighetschef Direkt: +46 10 470 96 50
Susanne Holm Redovisningsekonom Direkt: +46 10 470 95 32‬
Therese Borssén Affärsutvecklare kontor Direkt: +46 10-470 95 82
Tomas Johansson Teknisk chef Direkt: 0770-33 22 00
Tomas Mellberg Projektcontroller Direkt: +46 10 470 95 42
Ulla-Karin Vallo Verksamhetsutvecklingschef Direkt: +46 10 470 95 28