Huvudkontoret

Vi är angelägna om att du snabbt ska komma i kontakt med oss. Du kan nå oss via vår kundservice, telefon 0770 - 33 22 00.

För att nå oss via email, använd namn.efternamn@dios.se

Anders Norin Teknisk förvaltningsansvarig Direkt: +46 10 470 95 85
Anders Söderlund Projektutvecklare Direkt: +46 10-470 95 18
Anders Taflin Projekutvecklare Direkt: +46 10 470 95 17
Andreas Eriksson Affärsutvecklare Direkt: +46 10 470 95 80
Andreas Stattin Berg Finansansvarig Direkt: +46 10 470 95 07‬
Anna Ericson HR-ansvarig Direkt: +46 10 470 95 76
Anna Nyström Hyresadministratör Direkt: +46 10 470 95 34
Anna-Carin Larsson Redovisningscontroller Direkt: +46 10 470 95 41
Annica Olsson Redovisningscontroller Direkt: +46 10 470 95 25‬
Annie Franzon Transaktionschef Direkt: +46 10 470 95 08‬
Annie Skoglund HR-ansvarig Direkt: +46 10 470 95 71‬
Bengt Eveby Affärsutvecklingschef Direkt: +46 10 470 96 02
Elin Oscarsson Kundservice Direkt: 0770-33 22 00
Hanna Gustafsson Redovisningschef Direkt: +46 10 470 95 24
Helena Engelbrecht Kommunikatör Direkt: 010-470 95 11
Ingemar Larsson Värdering/analys Direkt: +46 10 470 95 05‬
Jennie Gustafsson Redovisningscontroller Direkt: +46 10 470 95 23‬
Jenny Axberg Projektutvecklare Direkt: +46 10 470 95 15
Joanna Lundstam Hyresadministratör Direkt: +46 10 470 95 29‬
Johan Dernmar IR-ansvarig Direkt: +46 10 470 95 20
Johanna Olofsson Hållbarhetschef Direkt: +46 10 470 95 64‬
Jonas Silfver Wikstrand Digitaliseringschef Direkt: +46 10 470 95 06
Karin Sundin Fastighetscontroller Direkt: +46 10 470 95 38
Kristina Grahn-Persson Chef hållbara affärer Direkt: +46 10 470 95 70
Lars Norrman Fastighetscontroller Direkt: +46 10 470 95 39
Lars-Göran Andersson Bång Energiansvarig Direkt: +46 10 470 95 68
Lars Winter Transaktion/Projekt Direkt: +46 10 470 95 19
Linda Hovdeby Hyresadministratör Direkt: +46 10 470 95 75
Linn Petrusson Kundservice Direkt: 0770-332200
Maj Elgendahl Hyresadministratör Direkt: +46 10 470 95 27‬
Maria Nyman Ledningskoordinator (föräldraledig) Direkt: +46 10 470 95 73‬
Maria Dahlén Hyresadministratör Direkt: +46 10 470 95 37‬
Marie Welin Kundservice Direkt: 0770 33 22 00
Martin Boman Affärsutvecklare Direkt: +46 10 470 96 09
Mats Eriksson Chef över projekt och affärsutveckling Direkt: +46 10 470 95 13‬
Mia Forsgren Kommunikationschef Direkt: +46 70 324 40 00‬
Mia Peterson Redovisningsekonom Direkt: +46 10 470 95 36
Nora Lundblad Miljösamordnare Direkt: +46 10 470 95 65
Ola Novén Projektutvecklare Direkt: +46 10 470 95 16
Per-Anders Strandberg Projektledare Direkt: +46 10 470 95 84
Rebecca Andersson Innehållsansvarig Direkt: +46 10 470 96 65
Rolf Larsson Ekonomi- och finanschef Direkt: +46 10 470 95 03
Samson Getu Redovisningsekonom Direkt: +46 10 470 95 33‬
Sandra Nässén Affärscontroller Direkt: +46 10 470 95 31‬
Sandrina Zetterström Affärsutvecklare Direkt: +46 10 470 95 81
Sofie Stark Fastighetschef Direkt: +46 10 470 96 50
Stefan Larsson IT-samordnare Direkt: +46 10 470 95 09‬
Susanne Andersson Redovisningsekonom Direkt: +46 10 470 95 30‬
Susanne Fundin Redovisningscontroller Direkt: +46 10 470 95 26‬
Susanne Holm Redovisningsekonom Direkt: +46 10 470 95 32‬
Tomas Mellberg Projektcontroller Direkt: +46 10 470 95 42
Ulf Hasselgren System- och processtöd, Säkerhet Direkt: 0770-33 22 00
Ulla-Karin Vallo Chef hyresadministration Direkt: +46 10 470 95 28

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng