Modern kontorsfastighet blir ny knutpunkt i södra Gävle

Drygt fem minuter med bil från centrala Gävle, i närheten av expansiva stadsdelen Ersbo, växer just nu en modern kontorsfastighet fram på Gävle Brovägen. Med svårslaget exponeringsläge mot E4:an, gott om parkeringar och solceller som laddar byggnaden med grön el blir detta den självklara utgångspunkten för det aktiva företaget.

Gävle som stad beskrivs av många som en naturlig knutpunkt mellan norr och söder – här möts motorvägar, riksvägar, järnvägar och leder som förbinder staden med resten av landet. På ett lokalt plan gör vår nya kontorsfastighet på Gävle Brovägen detsamma. Det tillgängliga läget gör att du enkelt tar dig in till centrum, oavsett om du färdas via cykel, bil eller kollektivtrafik. På knappa minuten når du även av/påfarten till E4:an. Goda parkeringsmöjligheter med tillhörande laddinfrastruktur för elbil/hybrid är kronan på det logistiska verket. Här är det lika lätt för besökaren som medarbetaren att svänga förbi.

Förutom moderna kontorslokaler kommer byggnaden att inrymma ett gemensamt gym och gott om mötesplatser både inom- och utomhus. Då byggnaden är under uppförande finns det goda möjligheter för dig och din verksamhet att påverka planlösningen utifrån era behov. 

Projektet uppförs i två etapper; etapp 1 färdigställdes under våren 2023, med hyresgäster som bland andra Granitor, Kusbo och Next Revision. Etapp två beräknas stå klar under våren 2024. 

Låter detta som en plats för dig? Klicka här för att läsa mer och skicka ett meddelande till vår uthyrare Anders Hedström. 


  

 Miljöklassad byggnad

Vår nya kontorsfastighet uppfyller kraven för miljöklassningssystemet BREEAM-SE, nivå Very Good. Det omfattar såväl hela byggprocessen som den färdiga byggnaden.

Certifieringen ställer hårda krav och säkerställer att fastigheten som byggs starkt bidrar till en bättre miljö. En byggnad som miljöcertifieras inom BREEAM-SE kan jämföras på en nationell marknad.

Snabbfakta

Vad: En modern och tillgänglig kontorsfastighet under uppförande i strategiskt läge intill av/påfart till E4. Endast 3,5 km från centrala Gävle och i närheten av expansiva omådet Ersbo. 
Fastighetsägare: Diös 
Entreprenör: Kusbo Bygg & Entreprenad
Miljö: BREAAM-SE Very Good
Hyresgäster: Granitor och Kusbo Bygg & Entreprenad m.fl. 
Tidplan: Utvecklingen inleddes under 2022 och inflyttning av den första etappen skedde under våren 2023. Etapp två beräkmas stå färdig under 2024. 


 

Vill du ta plats i vår nya kontorsfastighet? Kontakta:
Anders Hedström, Fokus Fastighetsutveckling
Mobil: 070-640 02 68
E-post: anders.hedstrom@fokusfast.se