Vikten av starka team

Det går på många sätt att jämföra teamen på en arbetsplats med ett idrottslag: som medarbetare utgör ni laguppställningen, arbetsplatsen är er arena och det gemensamma målet är att nå den bästa affären. Ett starkt och samspelat team presterar bättre och är oftast även mer effektiva, lösningsorienterade och motiverade. Genom att samarbeta och dra nytta av varje individs styrkor kan teamet uppnå mer och hantera utmaningar på ett mer effektivt sätt.

Oavsett om det handlar om att samarbeta inom ett projekt, hantera kundrelationer eller utveckla nya produkter är förmågan att vara en lagspelare och arbeta effektivt i team en viktig framgångsfaktor. Vår affärsutvecklare och arbetsplatsstrateg Therese Borssén berättar varför:           

Det finns kraft i tillhörighet. Vi människor har ett basalt behov av att höra till och finner styrka i att vara tillsammans. När vi samarbetar kring en uppgift, småpratar vid kaffemaskinen eller bollar idéer mellan skrivborden stärker vi våra relationer och skapar en kultur präglad av samhörighet och gemenskap.  

Gemenskap föder produktivitet. När vi känner gemenskap triggas vår inbyggda drivkraft att bidra och prestera.  Vi motiveras av att gemensamt jobba mot ett mål eller syfte, vilket leder till ökad effektivitet och produktivitet.  

Interaktion får kreativiteten att blomstra. Att umgås med andra människor stimulerar våra hjärnor och leder många gånger till att nya idéer och perspektiv uppstår. Genom att skapa en tillåtande atmosfär med högt i tak där respektfulla diskussioner får äga rum öppnar vi dörren för innovativa tankesätt och lösningar.

En grundläggande trygghet får oss att våga mer. En stark gemenskap ger oss en känsla av trygghet. Att känna att vi har stöd och kan luta oss mot våra medmänniskor och kollegor när det behövs ger oss modet att hantera utmaningar. Med ömsesidig respekt och empati, skapar vi en plats där varje individ kan utvecklas och prestera på topp.

En arbetsplats som utvecklats i linje med verksamhetens behov och varumärke kan främja möjligheten att samarbeta på det sätt som ni föredrar. Genom det kan ni skapa rätt förutsättningar för en stark gemenskap där alla medarbetare trivs, känner sig trygga och mår bra. 

Vill ni ha hjälp med att optimera er arbetsplats? Kontakta Therese Borssén: 
therese.borssen@dios.se
010-470 95 82