Kontorsrapport 2023 - Stadens motor och sociala hub

I Fastighetsägarnas kontorsrapport för 2023 beskrivs det attraktiva kontoret som en motor för stadens tillväxt, samtidigt som det syns ett beteendemönster som under de senaste åren förändrats en hel del. Det framgår att framtidens kontor måste vara så pass intressanta att ingen vill missa att vara där. Det sociala sammanhanget, mötet med kollegor och med andra människor i staden är en viktig del i människors välbefinnande. Omvänt spelar kontorsarbetande en viktig roll i utvecklingen av stadens utbud och för ett myllrande stadsliv.

Några viktiga insikter som lyfts fram i rapporten är:

  • Kontoret är en mötesplats.
  • Majoriteten vill jobba på kontoret.
  • Man värdesätter det sociala sammanhanget på kontoret.
  • Kontorets placering är viktig, ett attraktivt läge lockar tillbaka medarbetare med hela 44%. Kringliggande service, att förenkla livspusslet, tillgänglighet och parkeringar värderas högt
  • Kontoret är viktig för att bygga företagskultur.
  • Samarbetet mellan fastighetsägare och hyresgäster bli en framgångsfaktor. Viktigt att hitta synergieffekter för att öka attraktionskraften till platsen och fundera kring vilka hyresgäster som tjänar på att sitta nära varandra.
  • Hyresgästerna har större hållbarhetsfokus.

De arbetsgivare som kan skapa miljöerna man vill vistas i och samtidigt ha ett förhållningssätt som går att anpassa till det egna livspusslet, det är också de som kommer att vara attraktiva arbetsgivare.
Johan Lång, affärschef Diös Luleå

Läs hela rapporten här: Kontorsrapporten 2023 - Stadens motor och sociala hub