Diös säljer byggrätt till Magnolia Bostad i Sundsvall

Fastighetsägaren Diös har tillsammans med Sundsvalls kommun drivit detaljplanearbete som vunnit laga kraft för området Alliero i centrala Sundsvall. Nu är det klart att Diös säljer en byggrätt om 20 500 kvm till Magnolia Bostad AB. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 71 750 000 kr och Magnolia Bostad tillträder under tredje kvartalet 2021.

Bild: Sundsvalls kommun. Volymskiss från planprocessen. 

Sundsvall är under tillväxt med stor efterfrågan på centrala bostäder. Förtätningen av området Alliero/Norrmalm syftar till att göra centrum större genom att förlänga Stenstans kvartersstruktur med fler bostäder och verksamheter. Transaktionen sker i bolagsform och redovisas tredje kvartalet 2021.

  Tillsammans med Sundsvalls kommun har vi drivit igenom en detaljplan som skapar rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt i Sundsvall. Magnolia Bostad är en långsiktig och stark aktör i utvecklingen av Sundsvall, och vi har stort förtroende för deras framtida planer för Alliero, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.  

Detta blir vår första affär med Diös Fastigheter. Vi ser mycket fram emot vårt samarbete som innebär att utveckla Sundsvall med moderna hem och lösningar för en hållbar och levande stad. Vi har ett flertal pågående projekt i Sundsvall och ser stor potential i vårt nyförvärvade område i Alliero, säger Johan Tengelin, vd, Magnolia Bostad.

För ytterligare information kontakta gärna:

Annie Franzon, transaktionschef, Diös
Telefon: 010-470 95 08
E-post: annie.franzon@dios.se

Johan Tengelin, vd, Magnolia Bostad
E-post: johan.tengelin@magnoliabostad.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 25,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 459 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng