Diös tar nästa steg i utvecklingen av Västra Stranden

Under våren 2022 inledde fastighetsägaren Diös utvecklingen av det nya gröna mixkvarteret Västra Stranden intill Bergnäsbrons norra fäste. Nu är det klart att nästa etapp – en byggnad som kommer att uppföras längs Sandviksgatan/Residensgatan – inleds under sensommaren. När huset står klart under 2025 kommer det bland annat att inrymma moderna kontorsytor, lokaler för urban service och en mobilitetsanläggning.  

Med miljöcertifierade byggnader, energieffektiva lösningar och trygga mötesplatser skapar Diös sett område som möter den stora efterfrågan på centrala lokaler och bostäder med hög miljöprestanda. När man nu tar nästa steg i utvecklingen av området tillskapas en huskropp som kommer att rama in kvarteret. I markplan fylls lokalerna med mötesplatser och olika servicefunktioner, medan de övre våningsplanen fylls med moderna kontor med utsikt över Luleälven och stadssiluetten.

  Det känns riktigt bra att ta nästa steg i utvecklingen av Västra Stranden. Under det senaste året har vi kunnat följa hur kvarterets första hus tagit form, och vi är mer än redo att knyta ihop platsen med ytterligare en miljöcertifierad och modern byggnad. Inom några år kommer detta vara den självklara och hållbara knutpunkten för arbete, boende och möten i den här stadsdelen, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

Projektets första etapp miljöcertifieras enligt BREEAM-SE, nivå Excellent, medan etapp två och tre certifieras enligt den senaste Svanen-certifieringen. Området utvecklas med Nåiden Bygg som entreprenör och beräknas stå färdigt under 2026.

För ytterligare information kontakta gärna:

Johan Lång, affärschef, Diös Luleå
Telefon: 010-470 98 00
E-post: johan.lang@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 628 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng