Diös utökar ramen för certifikatprogrammet

Diös utökar rambeloppet för sitt företagscertifikatprogram från 2 mdr till 3,5 mdr och adderar Danske Bank som emissionsinstitut.

–   Vi har mött god efterfrågan för våra certifikat, varför det känns naturligt att utöka rambeloppet samt att addera ytterligare en återförsäljare. Certifikatprogrammet breddar vår finansieringsbas, skapar möjlighet för tillväxt och skapar flexibilitet, säger Rolf Larsson, CFO, Diös.

Certifikaten omfattas av det gröna finansieringsramverket. Programmet har säkerställda backupfaciliteter för att hantera refinansieringsrisken. Arrangör av programmet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Swedbank, Danske Bank och Handelsbanken.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 22,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng