Vårt certifikatprogram

Vårt certifikatprogram omfattas av det gröna ramverket. Vi kommer använda likviden från våra gröna certifikat för att finansiera fastigheter, projekt och andra hållbara investeringar.

Våra gröna certifikat kommer noteras på Nasdaq lista för gröna certifikat. Välj instrumenttyp "Hållbara Certifikat". Ambitionen är på sikt att alla certifikat ska vara gröna. 

Sammanfattning av Företagscertifikatprogrammet:

Rambelopp:

SEK 3 500 000 000

Valörer:

Nominellt SEK 1 000 000 eller EUR 100 000

Löptid:

Minst en dag men kortare än ett år

Emissionsinstitut:

Svenska Handelsbanken AB, Danske Bank A/S och Swedbank AB

Issuing & paying agent:   

Svenska Handelsbanken AB

Clearingsystem:

Euroclear Sweden AB

Ta del av noteringsdokumentet här 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng