Kontor med återbruksfokus blir showroom för nya hyresgäster

Vi på Diös bevakar ständigt nya trender, arbetssätt och sätt att utforma framtidens kontor. Det visar sig inte minst genom sättet vi utvecklar och använder våra egna lokala kontor, som förutom arbetsplats också fungerar som showroom för befintliga och potentiella hyresgäster. I Sundsvall är vi just nu inne på upploppet i utvecklingen av vårt nya återbrukskontor, där lokalens befintliga element och ytskikt förädlats och inredning från andra kontor skapat en attraktiv arbets- och mötesplats med låg miljöpåverkan.

–      I det här projektet har vi utmanat oss själva i hur vi kan bygga hållbart. Inventarier och byggnadsdelar som i vanliga fall skulle rensats bort i samband med en anpassning har tillvaratagits och återbrukats på olika sätt. Vi har sett detta som lite av ett pilotprojekt där vi lägger en stabil grund för framgångsrika och framåtlutade hyresgästanpassningar i samma anda, säger Maryanne Karlsson, kommersiell förvaltare, Diös Sundsvall. 

Kontoret ligger på Torggatan, fyra trappor upp i en av kvarterets cityfastigheter. Som alltid vid utvecklingen av ett kontor står varumärket i fokus – färger och andra visuella intryck ska linjera med den grafiska profilen för att skapa en plats där bolagets värderingar och identitet manifesteras. Väggarna går i grå och gröna toner, och en skarv i golvet i mitten av lokalen skvallrar om att golvet i den nya delen matchats mot det som legat här många år tidigare. Genom att slå ut en vägg har kontoret nämligen växt från 220 kvm till 364 kvm. Stora fönsterpartier skiljer hallen från det öppna kontorslandskapet, och släpper i egenskap av vägg in gott om naturligt ljus i de nya mötesrummen. Fönsterpartierna, tillsammans med samtliga dörrar, har tidigare utgjort inredning i en fastighet några kvarter bort. 

–      Fönsterna och dörrarna sparades när lokalerna som de tidigare fanns i genomgick en förändring. Vi har alltid tänkt två gånger när vi plockat ut inredning i samband med anpassningar, och sparat allt som vi bedömt kan få nytt liv. Det har underlättat mycket när vi nu växlat upp det arbetet, säger Maryanne Karlsson.

Det är svårt att gissa sig till att kontoret är uppbyggt av majoriteten återbrukat material. Befintliga takplattor, ventilationsbafflar och element har enhetligt målats in i samma gråa färg som väggarna, vilket ger ett modernt och fräscht intryck. Köket, som monterades för 15 år sedan och under åren använts av butikspersonal i gallerian, har fräschats upp med en beige kulör och kompletteras med en av de få komponenter som nyinköpts – bänkskiva med tillhörande stänkskydd. I taket hänger lampor och armaturer som brukats som ljuskällor i andra lokaler de senaste åren. 

–      Vi har även lämnat in en del av våra möbler för omklädsel, t.ex. fåtöljer vars kulör inte matchade med vårt uppdaterade koncept. Genom att ge möblerna ökad livslängd minskar vi avfall och CO2-utsläpp, samtidigt som vi får inredning som känns helt ny – en win för alla parter! fortsätter Maryanne Karlsson.

Att utveckla genom återbruk och med andra hållbara åtgärder i beaktning har blivit en naturlig del i utvecklingsprocessen för oss på Diös. Med ett långsiktigt mindset och gröna hyresavtal som verktyg gör vi ständiga förbättringar i våra lokalanpassningar.

–      Genom att våga ta taktpinnen och testa något nytt hoppas vi på att inspirera våra hyresgäster att göra mer hållbara val. Det är flera som uttryckt sitt intresse för detta kontor, och självklart är planen att göra plats för en , och har redan börjat fundera på hur vi kan nå nästa nivå i utvecklingen av vårt nästa kontor, avslutar Maryanne Karlsson.

Vill du göra en långsiktigt hållbar kontorssatsning? Läs mer om vårt erbjudande här, eller kontakta vår affärsutvecklare Therese Borssén för ett första samtal.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng