Eu-hyllade samarbetsplattformen E-hälsocentrum har sitt nav i Östersund

Tillsammans är ledordet i satsningen som gjort att Nordens ögon riktats mot Östersund. I en unik co working-hub på Zätagränd mitt i centrala Östersund arbetar Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun nära stora multinationella företag som Sigma, Microsoft Atea, Tieto och Cambio med smarta digitala lösningar för hälso- och sjukvården. Ledordet beskrivs även som den huvudsakliga framgångsfaktorn – genom att samla näringsliv och offentlig sektor under samma tak möjliggörs dagligt nätverkande som effektiviserar processen från behov till lösning.

- Med de förutsättningar som fanns i regionen passade det bra att starta E-hälsocentrum i Östersund. Inom det offentliga är det svårt att omvärldsbevaka nya produkter, samtidigt har vi haft bättre koll än näringslivet på vilka behov som finns. Genom ett samarbete såg vi möjligheten till ett värdefullt utbyte som gynnar hela regionen, säger Göran Larsson, FoU-direktör vid Region Jämtland Härjedalen och initiativtagare till E-hälsocentrum.

Idén om E-hälsocentrum föddes i slutet av 2015. Tillsammans med flera andra eldsjälar sökte sig Göran Larsson utanför landets gränser för att bygga partnerskap och ansöka om extern finansiering för olika utvecklingsprojekt inom välfärdsteknologi. Under en middag i Norge väcktes en annorlunda känsla som kom att bli startskottet för den unika samarbetsplattformen.

- Det blev tydligt att vi pratade om en sak när vi hade en agenda som styrde våra möten. Under middagar kunde vi prata om andra saker och det var då alla kreativa tankar och idéer uppstod. Så ville vi ju ha det jämt, säger Göran Larsson.

E-hälsocentrum har varit involverade i många framstående projekt, bland annat i framtagandet av virtuella akutrum som lösning på de stora geografiska avstånden som finns i Jämtlands län. I Sverige satsas det stort på E-hälsa och regeringen har satt målet att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Detta gör att inte bara Sveriges, utan hela Europas, ögon vänds mot Östersund för inspiration. 

- Intresset för vad vi på E-hälsocentrum kommer fram till är enormt. Inom området för egenvård ligger vi bland dem första och vi är internationellt erkända som viktig aktör i flera internationella projekt. Det känns riktigt roligt att dra uppmärksamhet till Östersund och se Europa följa i våra fotspår, säger Göran Larsson.

Inspirationsföreläsningar, konferenser och spontana möten är bara några av sätten genom vilka E-hälsocentrum fortsätter att växa och utvecklas. Fokuset på ledordet tillsammans är starkt och det råder inga tvivel om att verksamheten stärker Östersund på flera plan.  

- Projektet är uppbyggt av eldsjälar som verkligen brinner för den här idén. Vi vill stärka Jämtlands position som ledande E-hälsoaktör. Genom gränsöverskridande samarbeten, som exempelvis det vi har med Diös, ser vi till att skapa affärsförutsättningar som gynnar såväl stora som små företag i regionen, avslutar Göran Larsson.