Coworking-aktören House Be T22 utvecklar kontorsmarknaden i Luleå – ”Vi kan vara varandras katalysatorer”

Shopping är en fastighet som på många sätt alltid varit före sin tid – då som Sveriges första galleria, nu som en slags inkubator när det urbana innehållet i staden tar ny form. Här driver en mix av moderna kontor, cityanpassade servicekoncept och mötesplatser flöden till varandra. Utvecklingen av fastigheten har pågått en tid och tog fart på riktigt när den lokala coworking-aktören House Be T22 beslutade sig för att öppna en site på plan 2. På kort tid förvandlades tidigare förbisedd butiksyta till en branschöverskridande hub för kreativitet, affärer och kunskapsutbyte.

Det var med målet att skapa en mötesplats för likasinnade inom olika kreativa näringar som Spin Growth koncernen och Fredrik Stöckel, VD på House Be T22, startade verksamheten. Lika övertygad om att ett läge som möjliggör ett work/life balance-koncept var vägen framåt, var vår affärschef i Luleå, Johan Lång, att Shopping var den optimala utgångspunkten. I slutet av 2018 tog de första medlemmarna plats i det nyinvigda coworking-spacet på plan 2 i fastigheten. Efter fyra år av stabil tillväxt och en ökande tillströmning av medlemmar växte de ut i ett mer publikt läge i gallerian, och utökade sin yta med ca 400 kvadratmeter.

–Vi vill erbjuda våra medlemmar en högkvalitativ arbetsmiljö på en plats som underlättar livspusslet. Läget i Shopping är strategiskt på flera sätt; tillgängligheten är svårslagen och allt ett företag kan tänkas behöva finns i vår direkta närhet. När vi slog upp dörrarna till House Be T22 2.0 för drygt ett halvår sedan ökade vi flexibiliteten i vårt erbjudande. Med större ytor och eget skalskydd kan vi utöka antalet medlemmar och möjliggöra för dem att i ännu större utsträckning skräddarsy sina arbetsdagar, säger Fredrik Stöckel.

Det är i dom färgglada sofforna och i baren som lokala entreprenörer och anställda på stora börsnoterade bolag möts och breddar sina nätverk. Medan vissa är födda och uppvuxna i Luleå kommer andra från både nordligare och sydligare delar av Sverige – till och med Europa. Vid en av många hot desk-platser sitter en anställd på ett transportbolag i London. Den pågående gröna revolutionen och miljardsatsningarna som just nu görs i norra Sverige bidrar till att fler söker sig norröver i allmänhet, och till Luleå i synnerhet.

–      Att ta plats i ett coworking-space är ett strategiskt steg in på en ny marknad. Här kan du i princip vara up and running från en dag till en annan, omgiven av ett brett nätverk av människor från olika företag och branscher, säger Fredrik Stöckel.

 De senaste trenderna pekar på att kontoret växer ihop med kvarteret och att sammanhanget blir allt viktigare i valet av läge – något som House Be T22 skriver under på. Att kunna sammanfläta coworking-konceptets mervärden med de fördelar som kommer med att finnas mitt i stadskärnan resulterar i ett svårslaget erbjudande som både stärker affären och driver ökade flöden till staden.

–      På ett sätt kan man säga att vi säljer mervärdet av att sitta i denna miljö mer än arbetsplatsen i sig. Våra medlemmar vill ha den sociala tillvaron och fördelarna som kommer med att ha nära till allt. På det sättet blir vi, House Be T22 och Diös, varandras katalysatorer som driver flöden till varandra, säger avslutar Stöckel.

I juni 2023 ingick House Be ett samgående med T22, med ambitionen att på bästa sätt förvalta och utveckla platsen och communityt. 

Vill du läsa mer om House Be T22 och deras erbjudande kan du göra det här. Vill du läsa mer om hur vi samarbetar med coworking-aktörer kan du göra det här.