Årsstämma 2016

Diös Fastigheter AB (publ) årsstämma hölls tisdagen den 26 april 2016 på Diös Fastigheters huvudkontor, Fritzhemsgatan 1A, Östersund. Nedan återfinns protokoll och material från årsstämman 2016.

Protokoll
Presentationsmaterial
Handlingar


Styrelsen i Diös Fastigheter AB (publ) kallade till en extra bolagsstämma 2016 i samband med förvärvet av 32 fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall till ett värde av 4,5 Mdkr.

Den extra bolagstämman 2016 hölls tisdagen den 21 december på Diös Fastigheters huvudkontor, Fritzhemsgatan 1A, Östersund.

Protokoll
Handlingar
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6§ ABL
Revisors redogörelse enligt 13 kap. 6§ ABL

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng