Årsstämma 2019

Årsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) hölls tisdagen den 23 april 2019, kl. 13.00 på Verket, Prästgatan 50, Östersund. Nedan återfinns protokoll och material från årsstämman 2019.

HANDLINGAR

Protokoll från årsstämman

Kallelse
Förslag till dagordning
Revisorsyttrande enligt 8kap 54§ aktiebolagslagen
Valberedningens förslag till beslut samt motiverande yttrande
Styrelsens förslag till beslut

Presentationsbilder (pdf)


Vid frågor kontakta gärna:

Johan Dernmar
IR-ansvarig
010-470 95 20

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng