Revision och revisorer

Revisorn ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.

Förutom kontakter med revisionsutskottet redovisar revisorerna till styrelsen såväl revisionsplan för året samt synpunkter på bokslut.

REVISORER

Registrerade revisorsbolaget Deloitte AB, 113 79 Stockholm,
Huvudansvarig revisor Richard Peters, auktoriserad revisor.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng