Valberedning

Valberedningens arbete ska präglas av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse. Valberedningen nominerar sedan ledamöter till Diös styrelse för kommande mandatperiod som sedan föreslås för årsstämman.

Valberedningen lämnar även förslag om styrelsens och revisorernas ersättning, samt i förekommande fall även om val av revisor. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti året före årstämman.

I enlighet med beslutet har följande valberedning för 2021 bildats:

  • Lennart Mauritzson, representant för Backahill Inter AB

  • Bob Persson, representant för AB Persson Invest

  • Carl Engström, representant för Nordstjernan AB

  • Stefan Nilsson, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@dios.se eller via brev till: Diös Fastigheter AB, valberedningen, Box 188, 831 22 Östersund, senast den 1 februari stämmoåret.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng