Attraktiv arbetsgivare

Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär för oss att kunna erbjuda spännande och meningsfullt arbete med stort eget ansvarstagande, en trygg och positiv arbetsmiljö och ett bra ledarskap.

Kompetensutveckling sker inom ramen för Diös Academy med ledarskapsutbildning, fastighetsekonomi och hållbarhet.

Erbjudanden: 

DIÖS IF

Vi jobbar idag över en stor del av Sverige, men från början grundades Diös i Jämtland, av personer som uppskattade värdet av att leva i aktiva städer med allt vad naturen kan erbjuda i sin närhet. 

För oss är det viktigt att våra anställda känner att de kan balansera en framgångsrik karriär med ett hälsosamt och aktivt liv. Därför startades Diös IF av Diös medarbetare och är en idrottsförening dedikerad till att stärka våra medarbetares möjligheter till träning och aktiviteter i olika form. Medlemmarna genomför regelbundet aktiviteter, träningspass och övningar.  

DIÖS ACADEMY

Vår VD Knut brukar säga att så länge vi hittar människor som är duktiga på att bygga relationer och vill göra affärer, så kan vi lära dem resten. Det är en grundfilosofi som är framgångsrik när vi vill hitta nya kollegor. Diös Academy är vår egen utbildningsplattform där vi skapar utbildningar efter medarbetarnas och verksamhetens behov. Diös Academy möjliggör att vi snabbt kan sätta in riktade utbildningar, ta in intressanta föreläsare och hålla oss uppdaterade inom en rad områden. Vi vet att möjligheter till vidareutbildning och kontinuerlig utveckling är en viktig del för att fortsätta vara konkurrenskraftig som fastighetsbolag och som attraktiv arbetsgivare.

GRUNDEN - DIÖS VINSTANDELSSTIFTELSE

Målsättningen med vårt vinstandelssystem är att våra medarbetare ska känna en större delaktighet i verksamheten – och på så sätt bidra till vår ökade lönsamhet. Vinstandelsstiftelsen går ut på att belöna medarbetare vid år med god vinst. Avsättningen samt avkastningen av medlen ska investeras i Diös Fastigheters aktier. Uttag sker enligt ett särskilt regelverk och beräkningsgrunden ses över och fastställs årligen av Diös Fastigheters styrelse. 

 

 LÄS VÅR UPPFÖRANDEKOD

För att skapa långsiktiga värden för ägare, hyresgäster, medarbetare, samarbetspartners och samhälle krävs att vi har en god etik, en sund arbetsmiljö samt att vi verkar för förtroendefulla relationer med samtliga intressenter. Vi ska vara en del i det samhälle vi verkar i och stå för ärlighet, transparens och långsiktighet. Vi ska ta ansvar för vår påverkan på miljö, människor och samhälle.

 

 

SE VÅRA POLICYS