Intressentdialog, prioriteringar och påverkan

Bolagets främsta intressenter är medarbetare, aktieägare, hyresgäster, samhälle, leverantörer och långivare. Den löpande dialogen med alla våra intressenter är viktig för att fånga upp förändringar i trender och förutsättningar.

Medarbetare

Engagerade medarbetare är en viktig faktor för att skapa nöjda hyresgäster och driva bolagets värdeskapande. Personlig utveckling, trivsel och meningsfullt arbete är viktiga faktorer för ökat engagemang.

Hyresgäster

Våra hyresgäster är i centrum i vår affär. Ett relevant och attraktivt erbjudande är grunden men där personliga relationer och kunskap är avgörande. Löpande dialog och NKI-undersökningar ger input.

Samhälle

Hållbar stadsutveckling kräver samarbeten, samsyn och gemensamma intressen som kommer många till gagn. Tillväxt och utveckling bidrar till samhällsvärde som t.ex. tryggare städer, ökad skattebas och sysselsättning.

Aktieägare

Aktieägarnas förväntan och avkastningskrav påverkar verksamheten på kort och lång sikt. Strategi, vision och mål blir genom löpande dialog och årsstämma diskussionsområden.

Kreditgivare

Goda relationer och en nära dialog med kreditgivare är viktigt för att säkerställa kostnadseffektiv skuldsättning och möjliggöra expansion. Finansiell stabilitet och hög transparens efterfrågas.

Leverantörer

Våra leverantörer är en viktig del av vårt värdeskapande och varumärke. Tydlighet i förväntningar och goda långsiktiga relationer är framgångsfaktorer.


Prioriteringar och påverkan

Utifrån intressentdialogen och den väsentlighetsanalys som genomförts har vi tagit fram följande prioritering utifrån relevans och möjlighet att påverka.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng