Återbruk i samarbete med Diös

I vårt utstakade klimatmål, som innebär att minska våra koldioxidutsläpp med minst 50% senast 2030 för att nå nettonollutsläpp senast 2045, är återbruk av material en viktig del. Därför startade vi Återbruk i samarbete med Diös.

Återbruk i samarbete med Diös är ett återbruksprogram där allt material som vi inte längre använder själva samlas in och tillsammans med Jämtlands auktionsbyrå auktioneras ut på Tradera. Östersund och Åre är först ut att testa programmet. Planen är att lansera Återbruk i samarbete med Diös i samtliga Diösstäder. 

Överskottet från försäljningen går till utvalda lokala projekt som ska främja hållbarhet ur antingen ett socialt-, miljö- eller klimatperspektiv. Pengarna från försäljningen i Åre och Östersund går just nu till Martins Minnesfond. Martins Minnesfond ger gåvor till cancerdrabbade barn och ungdomar i Jämtland-Härjedalen. Gåvan är tänkt att sätta guldkant på tillvaron och skapa en rolig stund under en jobbig sjukdomstid.

Håll gärna utkik efter vår fina container! Där förvaras allt som auktioneras ut och det är också där köparna hämtar ut sina varor.

Just nu står containern på Söder i Östersund!