Fastighetscertifiering

En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. Diös Fastigheter jobbar utifrån tre miljöcertifieringar, GreenBuilding, Miljöbyggnad och BREEAM.

GREENBUILDING är en certifiering för energieffektivisering. Kravet är att sänka energianvändningen med 25 procent jämfört med tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. GreenBuilding har en kontrollpunkt.

MILJÖBYGGNAD är en certifiering som ställer krav på både energi, inomhusmiljö och material. Certifieringen kan användas för nyproduktion och i befintlig bebyggelse. Miljöbyggnad har cirka 15 kontrollpunkter.

BREEAM IN-USE är en internationell certifiering för befintlig bebyggelse. I BREEAM In-Use kan man välja att certifiera tre olika delar; fastigheten, förvaltningen och hyresgästen. Certifieringen behandlar miljöparametrar som till exempel energi, hälsa, transport, material och utsläpp.