Hållbar förvaltning

För att trappa upp det energiarbete vi bedrivit sedan flera år tillbaka utvecklar vi organisationen, stärker upp med fler medarbetare och inför nya rutiner. En förutsättning för att kunna utveckla arbetet och se större resultat är att vi är med i utvecklingen av nya system och lösningar som digitaliseringen för med sig.

VÅRA ERBJUDANDEN VÄRNAR OM MILJÖN

 

- 100% Förnyelsebar el

Vi köper enbart ursprungsmärkt el, det är ett aktivt val för miljön. Ursprungsmärkningen är en garanti för att elen kommer från förnybara energikällor; vindkraft, vattenkraft biomassa och solkraft. Diös Fastigheter är en stor aktör och elköpare. Genom att köpa ursprungsmärkt el bidrar vi till att minska efterfrågan på icke-förnyelsebara källor som orsakar utsläpp av växthusgaser. Vi har minskat koldioxidutsläpp från el och värme med nära 80 procent sedan vi gick över till ursprungsmärkt el. 

Här hittar du intyg som visar att vi köper 100% förnyelsebar el; för 2023 och elmix
Här hittar du årets intyg

- Gröna hyresavtal

Vi erbjuder våra hyresgäster Grönt Hyresavtal. Det innebär vi arbetar tillsammans med dig som hyresgäst för att minska energiförbrukning i er verksamhet och i fastigheten. Grönt hyresavtal är en bilaga till lokalhyresavtalet och bygger på ett gemensamt arbete med bland annat: energikartläggning av fastigheten och lokalen, användning av miljövänliga material vid tex ombyggnad eller vid renhållning och källsortering av avfall. Med Grönt Hyresavtal bidrar du till minskad klimatpåverkan, du får lägre driftskostnader, förbättrad lönsamhet och stärkt varumärke.
 
 

 - Elbilsladdning


Om du är intresserad av laddplats kontakta din förvaltare.

 

 

 

Här finner du mer information om våra eldrivna fordon.

 

SE VÅRA POLICYS

 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng