Science Based Targets

Diös har beslutat om ett långsiktigt klimatmål i linje med Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5°C. Målet innebär att Diös ska halvera sina utsläpp inom scope 1 och 2 till senast 2030 för att sedan nå nettonollutsläpp till senast 2045. Detta mål är granskat och godkänt av Science Based Targets initiative, SBTi.

Vi är aktiva i den omställning som behöver ske för att begränsa klimatförändringarna så mycket som möjligt. Omställningen är avgörande för vår framtida affär och det är en naturlig fortsättning i utvecklingen av bolaget, där klimatarbetet är viktigt både i förvaltning, projektutveckling och transaktioner. 

Omställningsarbetet för att göra vår verksamhet mer hållbar har redan påbörjats. Att sätta upp ett tydligt mål och förankra det hos SBTi är ett sätt för oss att förtydliga nuläge, målbild och handlingsplan.

 Vetenskapsbaserade mål ger företag en tydligt definierad väg till framtidssäkrad tillväxt genom att specificera hur mycket och hur snabbt företaget behöver reducera sina utsläpp av växthusgaser. Science Based Targets initiative, SBTi, framhåller sättandet av vetenskapligt baserade mål som ett kraftfullt sätt att boosta företags konkurrensfördelar i förflyttningen mot lågutsläppsekonomin. SBTi är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och United Nations Global Compact (UNGC).

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng