Pressrum

BILDBANK           VÅRA PRESSMEDDELANDENVÅR PRESSKONTAKT

Mia Forsgren
Kommunikationschef
Direkt: 070-324 40 00
 • 15 maj 2020
  Diös utvecklingsplaner för kvarter Vale i centrala Umeå

  Ett nytt stadskvarter, intill Vasaplan, med både bostäder och kontor är del av Fastighetsbolaget Diös utvecklingsplaner för centrala Umeå. Det nya kvarteret utgör en del av Umeå kommuns fördjupade översiktsplan för ett utvecklat och förtätat centrum med fler bostäder och ett blandat innehåll. Idag påbörjas samrådet för det framtagna förslaget.                                                                   

 • 14 maj 2020
  Kallelse till ordinarie årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ), org. nr: 556501–1771, kallas till ordinarie årsstämma, tisdagen den 16 juni 2020, kl. 13.00. Mot bakgrund av risken för spridning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter om undvikande av större sammankomster har Styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras så att aktieägare i möjligaste mån kan utöva sin rösträtt genom poströstning eller via ombud.

 • 13 maj 2020
  Förslag inför Diös årsstämma 2020

  Styrelsen i Diös reviderar sitt tidigare förslag till utdelning och föreslår årsstämman 2020 att besluta om en utdelning om 1,65 kr per aktie. Konsekvenserna av Coronapandemin är i dagsläget svåra att överblicka varför styrelsen ger ett nytt utdelningsförslag för att skapa ökad flexibilitet.

 • 13 maj 2020
  Diös skriver partneringavtal med NCC för utveckling av Högskolan i Borlänge

  Nu är det klart att Diös ger bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC uppdraget att i partnering och som totalentreprenör vara med och utveckla Högskolan Dalarnas nya campus i centrala Borlänge. Högskolan utvecklas i fastigheten Mimer, även kallad Liljanhuset, och väntas stå klar sommaren 2022.

 • 5 maj 2020
  Paketombudskonceptet PickPackPost expanderar -etablerar sig i Kärnan galleria i centrala Östersund

  I november lanserade fastighetsbolaget Diös PickPackPost i In:gallerian i centrala Sundsvall. Nu står det klart att logistikhubben växer och etablerar sig i Kärnan galleria i centrala Östersund. Tillsammans med de stora logistikföretagen i Sverige kommer PickPackPost leverera omkring 250-300 paket per dag. Öppningen planeras till början av juni.

 • 4 maj 2020
  Diös planer för östra området kring Stadshuset i centrala Umeå

  Fastighetsbolaget Diös planerar att utveckla två nya kvarter med bostäder och kommersiella lokaler, i området kallat Skvadronen, öster om Stadshuset mitt i centrala Umeå. I samband med det vill bolaget även utveckla befintligt parkeringshus och bygga ny fastighet i sydvästra hörnet mot Västra Esplanaden. Idag har planhandlingar skickats in till Umeå kommun.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng