Pressrum

BILDBANK           VÅRA PRESSMEDDELANDENVÅR PRESSKONTAKT

Mia Forsgren
Kommunikationschef
Direkt: 070-324 40 00
 • 28 dec 2016
  Diös offentliggör villkor för företrädesemission

  Den 21 december 2016 beslutade den extra bolagsstämman i Diös att genomföra en företrädesemission och bemyndigade styrelsen, eller den som styrelsen utsåg inom sig, att fatta beslut om slutliga emissionsvillkor. Styrelsen i Diös har den 27 december 2016 utnyttjat detta bemyndigande. Avsikten att anskaffa kapital genom en företrädesemission kommunicerades i samband med att Diös den 22 november 2016 offentliggjorde att bolaget ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd från Castellum för 4,5 Mdkr, beaktat en värdering av uppskjuten skatteskuld om 0,1 Mdkr. Om företrädesemissionen fulltecknas kommer Diös att tillföras cirka 1 853 Mkr före emissionskostnader. De likvida medel, netto för emissionskostnader, som tillförs genom företrädesemissionen kommer att användas för att delfinansiera förvärvet.

 • 22 dec 2016
  De villkor som fanns för Diös att genomföra förvärvet av 32 fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall är nu uppfyllda

  Den extra bolagsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) beslutade den 21 december 2016 att rösta för genomförande av en företrädesemission till befintliga aktieägare. Diös erhöll den 12 december även positivt svar från Konkurrensverket, kring den sedvanliga prövning ett stort förvärv medför, att ingen företagskoncentration föreligger. Detta innebär att de formella villkor som fanns för Diös att genomföra förvärvet nu är uppfyllda.

 • 21 dec 2016
  Kommuniké från extra bolagsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Diös Fastigheter AB (publ) har hållit extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 kl. 11.00 i Östersund. Vid bolagsstämman fattades beslut om ändring av bolagsordningen och nyemission enligt nedan.

 • 5 dec 2016
  Diös och Swedbank utvecklar lokal för framtidens bank i Falun

  I april 2017 kommer Swedbank i Falun att flytta in i nya lokaler bredvid Åhléns, på Åsgatan. Nya Knutpunkten och gatans förlängning mot busstorget har bidragit till ett ökat flöde av människor i området, vilket skapar en större attraktivitet för kvarteret. Diös utvecklar nu lokalen tillsammans med Swedbank lokalt i Falun med sikte på framtidens bank.

 • 23 nov 2016
  Kallelse till extra bolagsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

  Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016, kl. 11.00 i anslutning till Diös Fastigheters huvudkontor, Fritzhemsgatan 1A (https://goo.gl/maps/XmHdViZ1wx42), Frösön, Östersund.

 • 22 nov 2016
  Rättelse i pressmeddelande 2016-11-22 ”Styrelsen i Diös Fastigheter AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 21 december 2016”

  Rättelsen avser avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen som rätteligen ska vara onsdagen den 4 januari 2017.

 • 22 nov 2016
 • 22 nov 2016
  Diös förvärvar fastighetsportfölj för 4,5 Mdkr från Castellum och genomför en fullt garanterad företrädesemission om 1,8 Mdkr

  Diös har ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd från Castellum för 4,5 Mdkr, beaktat en värdering av uppskjuten skatteskuld om 0,1 Mdkr. I syfte att delfinansiera förvärvet föreslår styrelsen i Diös att extra bolagsstämma beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, samt bemyndigar styrelsen att fatta beslut om slutliga emissionsvillkor. Företrädesemissionen som är fullt garanterad tillför Diös cirka 1,8 Mdkr före avdrag för emissionskostnader. Resterande del av köpeskillingen om cirka 2,7 Mdkr finansieras genom nya räntebärande kreditfaciliteter.

 • 18 nov 2016
  Diös förlänger sin finansiering via Nya SFF

  Diös har utökat sin finansiering via Nya Svensk Fastighetsfinansiering AB (Nya SFF) genom en emission om 574 mkr. I samband med nyemissionen har även en obligation om 500 mkr med förfall 9 mars 2017 återköpts.

 • 3 nov 2016
  Ny affärsområdeschef till Diös i Dalarna

  Den 1 december tillträder Mikael Hedh som ny affärsområdeschef på Diös i Dalarna och efterträder därmed Jessica Nyman. Mikael har en gedigen bakgrund inom Diös och har sedan 2013 jobbat som förvaltare i Mora.

 • 2 nov 2016
  Diös utvecklar lokaler för ny startup-hub i Åre

  Diös fastighet Totten 1:68 som ligger vid Åre sjukhus i Åre, blir från början av 2017 House Be – en hub för tech startups med tillgång till nätverk, finansiärer och övriga förutsättningar för företagande. House Be är skapat på initiativ av Diös tillsammans med tre erfarna personer inom startup och tech.

 • 21 okt 2016
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2016

  Diös Fastigheters nyckeltal stärks och årets mål är inom räckhåll. För perioden uppgår uthyrningsgraden till 89,6 procent och överskottsgraden till 61,6 procent. Samtliga finansiella nyckeltal går åt rätt håll.

 • 29 sep 2016
  Diös och Swedbank investerar hållbart i befintliga lokaler

  Efter en tids utvärdering av lokaler för Swedbank Kundcenter i Östersund, har Swedbank beslutat att utveckla sitt befintliga kontor på Frösö Strand. Med fokus på medarbetarna görs nu en stor satsning på pausutrymmen med bland annat en utbyggd matsal med stora glaspartier mot utegården. Detta sker genom ett nära samarbete med den befintliga hyresvärden Diös.

 • 23 sep 2016
 • 21 sep 2016
  Beslut för Diös om att inleda planläggning av fastighetsutveckling och nyproduktion i centrala Umeå

  Idag har Byggnadsnämnden i Umeå kommun fattat beslut om att Diös Fastigheter får inleda planläggning för utveckling av och nyproduktion vid befintliga fastigheter i centrala Umeå. Fastigheterna är Vale 17 och Saga 3, som ligger vid Vasaplan samt Skolgatan/Götgatan.  Avsikten är att på ett hållbart sätt utveckla de egna fastigheterna och bidra till Umeås stadsutveckling genom tillskott av både bostäder och lokaler.

 • 20 sep 2016
  Diös förvärvar handelsfastighet i Åre

  Diös Fastigheter förvärvar handelsfastigheten Åre Mörviken 2:91. Fastigheten är fullt uthyrd, omfattar cirka 2 350 kvm och är belägen vid Åre strand. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 36 mkr och tillträde sker i slutet av december 2016. Säljare är Coop Nord Ekonomisk förening.

 • 18 aug 2016
  LYKO flyttar in i Diös galleria Smedjan, Luleå

  Diös galleria Smedjan erbjuder idag en trevlig shoppingupplevelse i centrala Luleå. Under oktober stärks utbudet ytterligare när skönhet och hårvårdskedjan LYKO flyttar in på plan 2.

 • 11 aug 2016
  Diös stärker In: gallerian och välkomnar gymkedjan Fitness24Seven till Sundsvall

  Våren 2017 öppnar gymkedjan Fitness24Seven sitt koncept i Diös galleria In: i centrala Sundsvall. Det 1 450 kvadratmeter stora gymmet blir en naturlig mötesplats i Stenstaden och kommer med sina generösa öppettider bidra till att skapa en ännu mer levande stadskärna. Det totala kontraktsvärdet på det tioåriga hyresavtalet är cirka 16,5 miljoner kronor.

 • 19 jul 2016
  Kontor blir bostäder i fastigheten Rind, centrala Umeå

  Just nu genomförs en ombyggnation av kontorsfastigheten Rind i centrala Umeå. Kontor förvandlas till nya bostäder och inflyttning kommer att ske under senhösten 2016.

 • 8 jul 2016
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-juni 2016

  Diös Fastigheter redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat och förstärkta nyckeltal för perioden. Överskottsgraden ökar med 1,6 procentenheter och uthyrningsgraden ökar med 1,0 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året.

 • 7 jul 2016
  Diös vässar utbudet ytterligare i gallerian Kärnan, centrala Östersund

  Gallerian Kärnan i centrala Östersund kan genom flera nyetableringar erbjuda en ännu mer variationsrik och trevlig shoppingupplevelse för hela familjen.

 • 5 jul 2016
  Diös diskuterar hållbar stadsutveckling i Almedalen

  Diös vd Knut Rost och Adam Kostyàl, Europeisk noteringschef, Nasdaq, diskuterade under gårdagen hur svenska företag påverkas av bostadsbristen och hur stadsutveckling kan skapa tillväxt och stärka hela Sveriges attraktionskraft. Diskussionen avslutades med en klockceremoni där Knut stängde Stockholmsbörsen från Almedalen.

 • 4 jul 2016
  Diös välkomnar Orangeriet Boule & Bistro till Vasagallerian i Umeå

  En ny spännande restaurang flyttar in i Vasagallerian, Kungsgatan 71, i centrala Umeå. Orangeriet Boule & Bistros koncept bygger på att erbjuda kunderna både aktiviteter och god mat.

 • 29 jun 2016
  Diös förvärvar nybyggda Luleå Office Building

  Diös Fastigheter förvärvar fastigheten Kajan 18 i centrala Luleå. Förvärvet omfattar den nyproducerade byggnaden Luleå Office Building med en tillhörande byggrätt om cirka 3 500 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 290 mkr och tillträde sker i januari 2017. Säljare är Vasallen och Lantmännen.

 • 21 jun 2016
  Kjell & Company öppnar butik i Mora centrum

  En av Nordens största butikskedjor inom tillbehör för hemelektronik, Kjell & Company, öppnar under våren 2017 sin första butik i Mora. De kommer att flytta in i Diös fastighet på Kyrkogatan 20 i Mora centrum.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng