Nyheter


Mia Forsgren

VÅR PRESSKONTAKT

Mia Forsgren

Kommunikations- och digitaliseringschef
Direkt: 070-324 40 00

 • 30 dec 2021
  Nytt antal aktier och röster i Diös

  Antalet aktier och röster i Diös Fastigheter AB (publ) har förändrats med anledning av den riktade nyemission som genomfördes den 1 december 2021. Genom nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 7 272 727.

 • 22 dec 2021
  Diös utvecklar butikslokal för expansiva butikskedjan NORMAL i Östersund

  Danska handelskedjan NORMAL öppnar sin första butik i Jämtland i Diös lokaler på Prästgatan i centrala Östersund. Det är två tidigare butikslokaler som nu slås ihop och utvecklas för att passa NORMALs koncept. Inflyttning beräknas ske under våren 2022.

 • 22 dec 2021
  Lås & Maskinservice blir ny hyresgäst till Diös i Norra Kajen i Sundsvall

  Sundsvallsföretaget Lås & Maskinservice växer och flyttar sin verksamhet till fastighetsägaren Diös lokaler på Heffners Allé, i det tillväxtstarka området Norra Kajen. Diös skräddarsyr de nya lokalerna till en modern och verksamhetsanpassad helhetslösning med butik, kontor, verkstad och lagerytor. Utvecklingen inleds om drygt en månad och inflyttning beräknas ske i augusti 2022.

 • 20 dec 2021
  Diös planer för området Västra Stranden i Luleå

  Västra delen av centrumhalvön i Luleå får en ny, iögonfallande entré när fastighetsägaren Diös nu skapar ett nytt grönt område – Västra Stranden. Platsen kommer att bestå av fyra moderna och miljöcertifierade byggnader för kontor, boende och urban service. Första hyresgäst att ta plats i området blir Försäkringskassan, som flyttar in moderna lokaler om ca 5000 kvadratmeter. Byggstarten är beräknad till våren 2022 med första tillträde våren 2024.   

 • 9 dec 2021
  Diös förvärvar fastigheter för 170 miljoner

  Diös förvärvar en central fastighet om ca 16 000 kvm i Östersund samt en fastighet i centrala Sollefteå om ca 5 500 kvm. Säljare är Norells Fastighetsförvaltning. Tillträde sker första kvartalet 2022.

 • 2 dec 2021
  Diös utvecklar för MAQS Advokatbyrå i Sundsvall

  MAQS Advokatbyrå väljer fastighetsägaren Diös lokaler på Nya Hamngatan för sin expansion i Sundsvall. För att möta den ökade efterfrågan på affärsjuridisk rådgivning utvecklas lokalerna till en hållbar och varumärkesstärkande arbetsplats med en inspirerande miljö för möten. Inflyttning beräknas ske 1 april 2022.

 • 1 dec 2021
  Diös har genomfört en riktad nyemission om 7 272 727 aktier och tillförs härigenom cirka 800 miljoner kronor

  Diös Fastigheter AB (publ) (”Diös” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission om 7 272 727 nya aktier riktad till instituionella investare, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämmans den 13 april 2021 (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen är 110 kronor per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som letts av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 800 miljoner kronor före emissionskostnader. 

 • 1 dec 2021
  Diös offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission om upp till 800 miljoner kronor

  Diös Fastigheter AB (publ) (”Diös” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till cirka 800 miljoner kronor, som avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 april 2021 (”Nyemissionen”). Nyemissionen kommer vara riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Diös har uppdragit åt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) att undersöka förutsättningarna för att genomföra Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. AB Persson Invest, Erik Paulsson & Bolag och Nordstjernan, Diös tre största aktieägare, som för närvarande tillsammans innehar cirka 36,0 procent av det utestående kapitalet och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel i Nyemissionen, förutsatt att vissa sedvanliga villkor är uppfyllda.

 • 30 nov 2021
  Diös förvärvar fastigheter för 810 miljoner i Skellefteå

  Diös stärker sin position i Skellefteå och förvärvar Nordvestor Fastigheters fem centralt belägna fastigheter omfattande 40 000 kvm. Förvärvet kompletterar och stärker Diös befintliga bestånd och tillträde sker i januari 2022.

 • 29 nov 2021
  Diös utvecklar för PhoneIX i city – nya butiken öppnar i Sagagallerian

  Ytterligare en aktör med cirkulär affärsmodell väljer stadskärnan för att utveckla sin verksamhet. I mars flyttar reparationskedjan PhoneIX sin servicebutik till fastighetsägaren Diös lokaler i Sagagallerian i centrala Umeå. Lokalen utvecklas till en högkvalitativ mobilverkstad med ett modernt butikskoncept. Invigning av den nya butiken beräknas ske under mars 2022.

 • 26 nov 2021
  Efterfrågan på kontor bubblar på Sveriges hetaste marknad – det här är framtidens kontor

  Efterfrågan på moderna och varumärkesstärkande kontor i rätt lägen ökar i mellanstora städer i Norra Sverige, där digitaliserade arbetssätt, rätt förutsättningar för en högkvalitativ fritid och kortare pendlingstider är några av framgångsfaktorerna. Det visar rapporten ”Framtidens kontor i mellanstora svenska städer” som fastighetsbolaget Diös och Sweco Architects presenterar idag. Syftet är att kartlägga utformningen av framtidens kontor på en marknad som i allt högre grad attraherar högutbildad kompetens och fler företagsetableringar.

 • 18 nov 2021
  Diös utvecklar för Logistic Contractor i centrala Luleå

  Norra Sverige står i centrum när det investeras miljardbelopp i industrin för en grön omställning. En aktör som vill vara en del i att möjliggöra satsningarna är logistik- och industribyggaren Logistic Contractor, som tar plats i fastighetsägaren Diös lokaler på Smedjegatan i centrala Luleå. I det nya kontoret, som utvecklas genom att förädla ytskikt och återbruka befintlig inredning, läggs stor vikt vid skräddarsydda lösningar som främjar Logistic Contractors arbetssätt och framtidsplaner. Inflyttning beräknas ske 1 februari 2022.

 • 16 nov 2021
  Diös förvärvar fastigheter i Skellefteå och Östersund

  Diös förvärvar tre fastigheter i Skellefteå och en i Östersund. Syftet är att stärka befintligt bestånd i respektive stad. Fastighetsvärdet uppgår till totalt 186 mkr och den totala uthyrningsbara ytan motsvarar cirka 10 000 kvadratmeter. Tillträde sker i november 2021.

 • 12 nov 2021
  Innehållet öppnar TV-studio hos Diös i Östersund

  För första gången på 20 år får nu Östersund en TV-studio när kommunikationsbyrån Innehållet inviger sin nya studio i Diös lokal på Kyrkgatan i centrala Östersund. Lokalen har anpassats under hösten och den nya hyresgästen får tillträde nu i dagarna.

 • 8 nov 2021
  Diös etablerar det första finansieringsramverket som är i enlighet med EU-taxonomin och European Green Bond Standard

  Som första bolag i världen uppdaterar Diös sitt gröna finanseringsramverk att vara i enlighet med nuvarande EU-taxonomin och den av EU kommissionen föreslagna European Green Bond Standard. Finansiering av fastighetstillgångar och initiativ som kvalificerar för kraven i ramverket kommer ske genom obligationer, certifikat och gröna banklån.

 • 5 nov 2021
  Diös utvecklar för LO och ABF i centrala Gävle

  På Norra Stapeltorgsgatan i centrala Gävle utvecklar fastighetsägaren Diös en funktionell och inbjudande arbetsplats till LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg och ABF Gävleborg. Utvecklingen inleds per omgående och inflyttning beräknas ske 1 februari 2022.

 • 2 nov 2021
  Diös får beslut om detaljplan för kvarteret Tjädern i centrala Luleå

  Diös har tidigare kommunicerat kring planerna för att utveckla parkeringshuset Tjädern i Norra Hamn, mitt i centrala Luleå. Det handlar om att skapa ett levande och attraktivt kvarter med bostäder, kontor, restaurang och annan urban service. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft.  

 • 25 okt 2021
  Vaccin i Norr flyttar in hos Diös i Skellefteå

  Nu välkomnar Diös vaccinationsbyrån Vaccin i Norr som ny hyresgäst på Nygatan i Skellefteås stadskärna. Anpassning av lokalerna påbörjas inom kort och inflyttning är planerad till januari 2022.

 • 22 okt 2021
  Diös Fastigheters delårsrapport jan-sept 2021

  Hög aktivitet och ett stort intresse för vår marknad präglar kvartalet. Nettouthyrningen uppgår till 25 mkr för perioden, förvaltningsresultatet ökar med 7 procent och överskottsgraden uppgår till 68 procent. Fortsatt positiva värdeförändringar i fastighetsbeståndet kommer från bra affärer och en stark underliggande marknad.

 • 21 okt 2021
  Diös klimatmål godkända av SBTi

  Diös har beslutat om ett långsiktigt klimatmål i linje med Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5°C. Målet innebär att Diös ska halvera sina utsläpp inom scope 1 och 2 till senast 2030 för att sedan nå nettonollutsläpp till senast 2045. Detta mål är nu granskat och godkänt av Science Based Targets initiative, SBTi.

 • 20 okt 2021
  Beslut för byggstart av Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

  Högskolan Dalarna och Diös har arbetat fram en slutgiltig utformning av den plats som blir högskolans nya adress, i Liljanhuset vid Liljeqvistska parken mitt i centrala Borlänge. Utvecklingen av fastigheten påbörjas under första kvartalet 2022 och beräknas vara klar för tillträde under senare delen av våren 2024.  

 • 20 okt 2021
  Nästgårds öppnar restaurang i Diös lokaler i centrala Östersund

  Populära restaurangen Nästgårds utökar sin verksamhet och öppnar ny restaurang i Diös lokaler på Biblioteksgatan i Östersund. Fokus på matlagningen blir på mindre rätter med råvaror från Norden. Diös påbörjar omgående anpassning av lokalerna som ska stå redo inför öppning våren 2022.

 • 15 okt 2021
  Diös bjuder in till presentation av delårsrapport jan-sep 2021

  Diös Fastigheters delårsrapport för perioden jan-sep 2021 offentliggörs den 22 oktober kl. 07:00 (CEST). Samma dag kl. 10:15 inbjuds investerare, analytiker, media och andra intresserade att delta vid en webbsänd telekonferens.

 • 8 okt 2021
  Diös utvecklar flexibelt gym för Friskis&Svettis i centrala Gävle

  I februari 2022 kompletteras innehållet i city av ett modernt, obemannat gym. Det är idrottsföreningen Friskis&Svettis som väljer att utöka sin verksamhet i Gävle med en träningsanläggning om 600 kvadratmeter. Flexibilitet, tillgänglighet och rörelseglädje står i centrum när fastighetsägaren Diös nu inleder utvecklingen av det nya gymmet. 

 • 8 okt 2021
  Jeansbolaget öppnar butik i Diös lokaler i centrala Falun

  I december öppnar den expansiva klädkedjan Jeansbolaget en butik i fastighetsägaren Diös lokal på Holmgatan i centrala Falun. Med stort fokus på personlig service och den fysiska köpupplevelsen utvecklas lokalen till en inbjudande butik med välkända varumärken.