Archus väljer Diös för sin expansion i Borlänge

Parallellt med att utvecklingstakten i Borlänge ökat har behovet av större och mer ändamålsenliga ytor för arkitekt- och fastighetsrådgivningsbolaget Archus växt. I februari 2022 tar de plats i ett brokigt kluster av kontorsverksamheter och urban service i fastighetsägaren Diös lokaler på Borganäsvägen. Lokalerna utvecklas till ett modernt kontorskoncept med inflyttning i februari 2022.

 

Med samhällsutveckling i fokus består Archus av tre verksamheter som verkar enskilt och tillsammans: Arkitektur, Development och Partner. Bolaget har kunder över hela landet med kontor i Stockholm, Uppsala, Västerås och Borlänge. Archus har anlitats för projekt- och byggledning i Diös utveckling av Trafikverkets nya huvudkontor på Röda vägen i Borlänge.

  Vi har ett gott samarbete med Archus och är mycket glada över att få utveckla deras nya moderna kontor på en attraktiv adress. Ett tillgängligt och centralt läge är viktigt när intresset för Borlänge och området kring Borganäsvägen växer. Vi kommer att göra en skräddarsydd lösning där vi slår ihop två lokaler för att kunna skapa just det kontor som Archus behöver, säger Stefan Carlsson uthyrare, Diös.

Vi är inne i ett expansivt skede som vi behöver möta med större och mer ändamålsenliga lokaler. När Diös presenterade förslaget på Borganäsvägen kändes det helt rätt. Vi ser mycket fram emot att fortsätta utveckla Dalarna från vår nya adress, säger Gustav Källén, vd, Archus.  

För ytterligare information kontakta gärna:

Stefan Carlsson uthyrare, Diös.
Telefon: 010-470 97 52
E-post: stefan.carlsson@dios.se

Gustav Källén, vd, Archus.  
Telefon: 076-763 17 83
E-post: Gustav.kallen@archus.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng