Bjursås Sparbank tar plats hos Diös i centrala Falun

I syfte att öka sin synlighet och komma ännu närmare sina kunder öppnar Bjursås Sparbank ett kontor på Åsgatan i centrala Falun. Fastighetsägaren Diös utvecklar den ca 480 kvadratmeter stora lokalen till en modern och ändamålsenlig arbets- och besöksmiljö. Inflyttning beräknas ske i början av juli.

Bjursås Sparbank är en fristående sparbank med säte i Bjursås och ett verksamhetsområde som främst utgörs av Falu kommun. Sparbanken bedriver traditionell bankverksamhet med huvudsaklig inriktning på bland annat in- och utlåning, betalningsförmedling och försäkringsförmedling. Delar av verksamheten kommer att flyttas till det nya kontoret i centrum.

Det känns fint att möjliggöra för Bjursås Sparbank att ta nästa steg och öppna ett kontor i centrala Falun. Med tillgänglighet och synlighet som ledord kan läget knappast bli bättre – det är ett vältrafikerat kvarter som är lätt att ta sig till oavsett om man färdas via bil, buss eller till fots. Vi är mycket glada över att få välkomna Bjursås Sparbank till oss och vi ser fram emot invigningen i sommar, säger Stefan Carlsson, kommersiell förvaltare, Diös Falun.   

  Det här är ett stort steg och viktigt steg i vår utvecklingsresa. Vårt erbjudande bygger på service, tillgänglighet och kompetens och med ett kontor i centrum får vi nya förutsättningar att stärka samtliga delar. Det är med stor glädje och förväntan vi välkomnar medarbetare och företagskunder till Åsgatan i sommar, Gunnar Eriksson, styrelseordförande, Bjursås Sparbank.   

Partnerna har tecknat ett grönt hyresavtal, vilket innebär att de tillsammans planerar ytorna med målet att minska miljöpåverkan och energianvändning.

För ytterligare information kontakta gärna:
Stefan Carlsson, kommersiell förvaltare, Diös Falun
Telefon: 010-470 97 52
E-post: stefan.carlsson@dios.se

Gunnar Eriksson, styrelseordförande, Bjursås Sparbank
Telefon: 070-642 80 82
E-post: gunnar_bjurs@hotmail.com

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 621 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng