Diös avyttrar bostadsfastigheter för 385 mkr

Diös avyttrar 22 bostadsfastigheter i Östersund och Gävle med en uthyrningsbar yta om 26 000 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet ligger i nivå med bokfört värde. Transaktionen sker i linje med bolagets portföljstrategi.


Bild: En av de avyttrade fastigheterna på Frösön i Östersund, Handlanden 4.

Diös är ett av Sveriges största fastighetsbolag med marknadsledande position i tio tillväxtstäder i norra Sverige.  De avyttrade fastigheterna är belägna i Östersund och Gävle och innehåller till 90 procent bostäder, har ett årligt hyresvärde om cirka 34 mkr och en ekonomisk uthyrningsgrad som uppgår till 98 procent. Transaktionen sker i bolagsform med sedvanligt avdrag för latent skatt och redovisas under det andra kvartalet 2024. Köpare är Runnstaden. 

  Avyttringen skapar nya förutsättningar för oss att fokusera vårt bestånd mot kommersiella fastigheter och framför allt kontor, vilket är det segment där vi ser den starkaste utvecklingen och största potentialen i vår affär. Med detta stärker vi också våra finansiella nyckeltal med bland annat lägre belåningsgrad. De avyttrade fastigheterna är i princip renodlade bostadsfastigheter och vi är övertygade om att Runnstaden är helt rätt aktör att vidareutveckla dessa, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.   

För ytterligare information, kontakta gärna:   
Annie Franzon, transaktionschef, Diös  
Telefon: 070-223 20 47   
E-post: annie.franzon@dios.se 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 614 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng