Diös avyttrar fastigheter för 452 miljoner

Diös avyttrar 10 fastigheter i fem städer innehållande bland annat bostäder, lättindustri, handel och kontor. Detta görs genom tre olika transaktioner, som sker i linje med bolagets strategi. Den totala uthyrningsbara ytan av de avyttrade fastigheterna motsvarar cirka 57 000 kvadratmeter och den totala köpeskillingen uppgår till 452 mkr.

Bilder: En av de avyttrade fastigheterna, Målaren 3 i Borlänge. 

Köpare av fastigheterna är NP3 Fastigheter AB, LF Norrbotten och Hagabacken Fastighets AB. Det totala hyresvärdet motsvarar 53,4 mkr och fastigheterna har en ekonomisk uthyrningsgrad som uppgår till 92 procent. Samtliga tre transaktioner sker i bolagsform och frånträds och redovisas under det tredje och fjärde kvartalet 2024. Uttagsbeskattning om cirka 10 mkr kommer påverka aktuell skatt, varav cirka 8 mkr under tredje kvartalet. Fastigheterna är belägna i Luleå, Östersund, Umeå, Falun, Borlänge och Malung.  

  Vi fortsätter att fokusera vårt bestånd mot kommersiella fastigheter och framför allt kontor, som är det segment där vi ser störst potential. Den likvid vi erhåller från dessa affärer kommer att användas till att ytterligare minska vår belåningsgrad och för att skapa investeringsutrymme. På transaktionsmarknaden råder högre aktivitet och vi upplever ett ökat intresse för vår marknad, vilket är något vi välkomnar, säger Annie Franzon, transaktionschef, Diös.

För mer information vänligen kontakta:
Annie Franzon, transaktionschef, Diös
E-mail: annie.franzon@dios.se
Tel: 070-223 20 47 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 576 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.sehttp://www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771