Diös får beslut om detaljplan för kvarteret Tjädern i centrala Luleå

Diös har tidigare kommunicerat kring planerna för att utveckla parkeringshuset Tjädern i Norra Hamn, mitt i centrala Luleå. Det handlar om att skapa ett levande och attraktivt kvarter med bostäder, kontor, restaurang och annan urban service. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft.  

Med målet om att skapa en av Luleås mest attraktiva platser, kan nu fastighetsbolaget Diös fortsätta arbetet med utvecklingen av kvarteret Tjädern. Planen är att, i linje med kommunens vision och utvecklingsplan, tillföra den med boende och till viss del kommersiella lokaler. Nya flöden och rörelsemönster dygnet runt kommer bidra till en trygg och trivsam närmiljö för människorna som vistas i kvarteret. Nu påbörjas arbetet att utforma kvarteret till Luleås nya moderna område.  

  Det känns riktigt bra med beslutet av detaljplanen för Tjädern. Nu får vi möjligheten att skapa ett helt nytt modernt kvarter mitt i Luleå. Att tillföra både boende och ytor för kontor och urban service i bästa läge kommer att stärka staden och definitivt bidra till ett tryggare stråk. Vi ser verkligen fram emot att sätta spaden i jorden, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

För ytterligare information kontakta gärna:

Johan Lång, affärschef, Diös Luleå
Telefon: 010-470 98 00
E-post: johan.lang@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,6 mdkr, ett bestånd om 336 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 490 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng