Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2023

Diös Fastigheters årsredovisning för 2023 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.dios.se. (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar/default.aspx)

I en värld påverkad av inflation, nya finansiella förutsättningar, krig och osäkerhet levererar vi vårt starkaste driftöverskott i Diös historia på 1 711 mkr, en ökning med 16 procent jämfört med 2022. Överskottsgraden uppgår till 70 procent, intäkterna ökar på årsbasis med 13 procent och uthyrningsgraden uppgår till rekordhöga 93 procent. Nettouthyrningen för året uppgår till 19 mkr. Våra affärsdrivna Diösteam i kombination med en stark marknad ger oss förutsättningar att ytterligare utveckla vår affär och ta tillvara vår tids största gröna tillväxtrevolution. Vi ser fram emot ett spännande 2024 där vi fortsätter att navigera i en stökig tid. Med mer erfarenhet och tydligare fokus på kommersiella fastigheter bygger vi en stabil väg mot framtiden, säger Knut Rost, vd, Diös.    

Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig senast vecka 15 och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse. Årsredovisningen kan beställas via www.dios.se.

Den engelska versionen publiceras på bolagets hemsida runt den 28 mars 2024.

Diös har också publicerat årsredovisningen på svenska i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF).

För ytterligare information kontakta gärna:
Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, IR-chef, Diös
Telefon: 010-470 95 20

E-post: johan.dernmar@dios.se

Denna information är offentliggjord av Diös Fastigheter AB (publ) enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09:00 den 22 mars 2024.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 621 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng