Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2023

I en värld påverkad av inflation, nya finansiella förutsättningar, krig och osäkerhet levererar vi vårt starkaste driftöverskott i Diös historia. Driftöverskottet uppgår till 1 711 mkr och överskottsgraden till 70 procent. Intäkterna ökar på årsbasis med 13 procent och uthyrningsgraden är rekordhöga 93 procent.

Framsida Q423

Fjärde kvartalet 2023

 • Intäkterna ökade med 14 procent och uppgick till 646 mkr (568)
 • Driftöverskottet ökade med 20 procent och uppgick till 439 mkr (365).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent och uppgick till 229 mkr (224)
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -496 mkr (-367) och på derivat till -505 mkr (-13)
 • Resultat efter skatt uppgick till -687 mkr (-113)
 • Resultat per aktie uppgick till 4,86kr (-0,80)

 

Perioden jan-dec 2023

 • Intäkterna ökade med 13 procent och uppgick till 2 504 mkr (2 209)
 • Driftöverskottet ökade med 16 procent och uppgick till 1 711 mkr (1 469).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 18 procent och uppgick till 903 mkr (1 106)
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -1 393 mkr (-175) och på derivat till -481 mkr (104)
 • Resultat efter skatt uppgick till -850 mkr (830)
 • Resultat per aktie uppgick till -6,01 kr (5,87)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

– Jag ser positivt på 2024 med ett stabilare finansiellt läge, även om det fortsätter innehålla en stökig makroekonomi och osäker omvärld. Jag tror på en lägre räntenivå, vilket ger framtidstro och en tryggare investerarmarknad för oss och andra i fastighetsbranschen. Jag är övertygad om att det som pågår med de enorma investeringar som görs på vår marknad i vår tids största gröna tillväxtrevolution kommer att bygga Sveriges ekonomiska förutsättningar framåt. Vi är med och skapar förutsättningar för detta genom att skapa attraktiva städer och ta tillvara de affärsmöjligheter som kommer med nya etableringar och befintliga hyresgäster som växer. Vi har en stark företagskultur och är rustade för framtiden., säger Knut Rost, vd, Diös.

Presentation av rapporten
Idag kl. 09:00 presenterar vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentationen sker på engelska. Mer information kring konferensen finns på: investors.dios.se


Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 07:00 CET.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 621 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng