Diös Fastigheters bokslutskommuniké jan-dec 2022

Diös summerar 2022 som ett bra år, där driftnettot vuxit med 14 procent och överskottsgraden uppgår till starka 68 procent. Bolaget ökar uthyrningsgraden till 91 procent och nettouthyrningen till 77 mkr vilket vittnar om ett aktivt, framgångsrikt arbete och styrkan i bolagets marknad. För att skapa det mest gynnsamma läget för bolaget och ägarna givet de nya finansiella förutsättningarna, föreslår styrelsen en utdelning om 2,00 kr per aktie (3,52).

​​​

Fjärde kvartalet 2022

 • Intäkterna ökade med 14 procent och uppgick till 568 mkr (500).
 • Nettouthyrningen uppgick till 18 mkr (6).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 15 procent och uppgick till 213 mkr (250).
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -356 mkr (874) och på derivaten till -13 mkr (15).
 • Resultat efter skatt uppgick till -113 mkr (965).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,80 kr (7,03).

Perioden jan-dec 2022

 • Intäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 2 209 mkr (1 967).
 • Nettouthyrningen uppgick till 77 mkr (30).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 5 procent och uppgick till 1 081 mkr (1 030).
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -150 mkr (1 790) och på derivaten till 104 mkr (36).
 • Resultat efter skatt uppgick till 830 mkr (2 324).
 • Resultat per aktie uppgick till 5,87 kr (17,08).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kr per aktie (3,52), jämnt fördelat på fyra utbetalningstillfällen.

– Jag är stolt över att vi har levererat ännu ett starkt resultat som visar på vår handlingskraft. Vi befinner oss i en omvärld med nya utmanande finansiella förutsättningar, där vårt affärsfokus och vår starka marknad är avgörande för att fortsätta skapa långsiktiga värden. Jag ser positivt på framtiden, säger Knut Rost, vd.

Presentation av rapporten
Idag kl.10:00 presenterar CFO Rolf Larsson och IR-chef Johan Dernmar rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentation sker på engelska.

Mer information kring konferensen finns på: https://investors.dios.se


Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2023 kl. 07:00 CET.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 363 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 623 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng