Diös Fastigheters delårsrapport jan-jun 2022

Vi levererar ett mycket bra resultat för perioden med en nettouthyrning på 39 mkr och en uthyrningsgrad om 91 procent på en fortsatt stark marknad. Intäkterna ökade med 10 procent och överskottsgraden uppgår till 68 procent.

Perioden jan-jun 2022

  • Intäkterna ökade med 10 procent och uppgick till 1 082 mkr (987)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 584 mkr (519)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 638 mkr (675) och på derivat till 115 mkr (14)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 064 mkr (957)
  • Resultat per aktie uppgick till 7,52 kr (7,07)

Andra kvartalet 2022

  • Intäkterna ökade med 8 procent och uppgick till 543 mkr (504)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 313 mkr (288)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 106 mkr (257) och på derivat till 27 mkr (5)
  • Resultat efter skatt uppgick till 356 mkr (435)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,52 kr (3,22)

– Jag tror stenhårt på våra städer och de möjligheter som kommer med planlagda stora investeringar, stark inflyttningsvilja och attraktiva tillväxtmål. I vår tydliga position som marknadsledande fastighetsbolag i våra städer och med våra starka lokala team, har vi både kunskap och handlingskraft att fortsätta skapa värden för våra medarbetare, våra hyresgäster och våra aktieägare, säger Knut Rost, vd.

Presentation av rapporten
Idag kl. 10:00 presenterar vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentation sker på engelska.

Mer information kring konferensen finns på: https://investors.dios.se


Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022 kl. 07:00 CEST.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 599 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng